Troms og Tromsø

Noregs heitaste

Av og til lurer eg på om avisane driv med ironi. Når nord24.no skriv:

Men den gjeve tittelen [Noregs heitaste bustadmarknand] står nå for fall: I årets fire siste måneder i fjor sto prisene i Tromsø mer eller mindre stille. Nå er det Oslo som kan vise til den aller største prisveksten i landet.

Kan nokon for fullt alvor hevde at det er bra at prisane stig slik at folk ikkje har råd til ein plass å bu?

Derimot er det ei bra nyheit at bussbruken i Tromsø går opp!

Standard
Troms og Tromsø

SV er viktig for Nord-Noreg

SV er eit viktig parti for Nord-Noreg. Det er fordi SV ganske konsekvent kjempar for viktige saker for Nord-Norge. Det er rart at Nordlys ikkje har skjønt dette.

La meg berre ta nokre eksempel frå den siste tida:

  • SV vil ikkje ha den miljøfarlege oljeomlastinga i Bøkfjorden. Her om dagen fekk vi nesten ein oljetankar i fjæresteinane. Det er nok no.
  • Regjeringa vil omforme og privatisere norsk fiskerinæring. I SV så meiner vi at det er aktive fiskarar som skal ha rett til å fiske, ikkje investorar i ulike hedgefonds.
  • Vi vil ikkje ha oljeboring opp mot iskanten. Dette er biologisk viktige område som vi treng til fiskeproduksjon ikkje oljeproduksjon.
  • Når utanlandske vogntog med underbetalte sjåførar står fast langs vegane våre er det heilt klart. Det er viktig for Nord-Noreg med kamp mot EØS-avtalen

Samtidig er det ingen tvil om at dei sakene SV køyrte fram i valkampen framleis er aktuelle. Vi arbeider framleis for eit investeringsfond på 10 milliardar til Nord-Noreg, vi meiner framleis det er viktig at alle skal ha tilgang til høgare utdanning om dei ønsker det.

Framleis er det viktig å utvikle gode velferdstenester i Nord-Noreg på nordnorske premissar. Når SV slåss mot privatisering i Tromsø og i Noreg så er det ein kamp for Nord-Noreg. Og, ja, det å slåss for Nord-Noreg er og å slåss for dei nordnorske byane. Vi må utvikle ein nordnorsk urbanitet som er vårt eiga og mykje meir enn å importere uhemma frå Oslo og New York. Premisset for alt vi gjer er at vi som bur i nord skal utvikle landsdelen vår på våre eigne premissar.

Og, kjære Nordlys, det betyr og å slåss for jernbane nordover. Det var overraskande og trist at landsdelsavisa har gjeve opp dette. I SV trur vi at jernbane er viktig for godstrafikken, for miljøet og for ei framtid der det fort kan bli dyrt å fly. Vi treng ein moderne infrastruktur (og det toget vi skal bygge kan godt vere meir moderne enn Bergensbanen)

Nordlys, dokker tar feil, SV er viktige for Nord-Noreg. Ingen andre parti målbær det mangfaldige Nord-Noreg som vi gjer. Vi seier Ja til Nord-Noreg og eg er trygg på at nordnorske veljarar kjem til å seie Ja til SV også i dette valet

Standard
Arbeid og trygd, SV, Troms og Tromsø

Arbeidsmiljølov og tromsøordførar

Det er ikkje ofte det er så mange samla på torget i Tromsø som i dag. Eg har vore på ein del demonstrasjonar på torget i Tromsø og det er ikkje ofte eg har ei oppleving av at no er det fullt på torget. No var det faktisk litt trangt. Eg veit ikkje kor mange vi var i dag, men eg veit det var ei massiv markering mot dei endringane som er blitt foreslått i arbeidsmiljøloven av regjeringa.

Innlegget som videoblogg:

For meg er det mest alvorlege som er blitt foreslått er at normalarbeidsdagen skal bli lengre og det skal opnast for meir helgearbeid. Det er ikkje slik at eg ikkje vil arbeide, men det er ein stor verdi at vi har fri omtrent samtidig. Dersom eg vil slarve med naboen, drikke øl med ein kompis, gå på ski med ungane så er det greitt at folk har fri på omtrent same tid og jobbar på omtrent same tid. Det er det som er fridom. Å kunne ha det godt saman med famile og venar. Det blir vanskelegare om partiet for folk flest får det som dei vil.

Men, eg kan ikkje lage ein blogg utan å kommentere det store politiske jordskjelvet i Tromsø. Eg tenkjer sjølvsagt på at ordføraren i Tromsø,  Jens Johan Hjorth trakk seg frå Høgre lista etter å ha forsøkt seg på eit kupp.

Eg må berre innrømme det,  eiga lykke er ikkje å forakte,  men andre si ulykke er veldig bra det og,  og det er ingen tvil om at dette er ei ulykke for Tromsø Høgre.  Eg skal ikkje seie at valet er over,  men det er blitt enklare for den utvida venstresida (hvori opptatt Ap)  å vinne valet.  Dessutan har sjansen for ein SV ordførar auka kraftig.  Det kan fort skje dersom Ap skulle finne på å insistere på parlamentarismen etter valet.  Eg håper dei tar til vett og at vi går tilbake til formannskapsmodellen,  men  Ap seier dei ønsker denne dårlege og dyre styringsmodellen.

Til slutt, regjeringa har sendt ut på høyring eit forslag om at det skal bli forbudt å spørre etter hjelp i Noreg.  Høyringsfristen er 15. februar. Eg liker ikkje tigging,  men det er ikkje slik at vi kan forby alt vi ikkje liker.  Vi må tole å sjå fattigdomen.  Vi kan ikkje forby den.

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard
Politikk, SV, Troms og Tromsø

Eit vanskeleg val

Eg synst det er spennande og fint at det ser ut til å bli kamp om førsteplassen på kommunelista til Tromsø SV. Det er ei viktig sak fordi at ho som blir vår førstekandidat fort blir anten ordførar eller varaordførar i Tromsø etter valet. Det er eit godt teikn at folk slåss om å gjere ein jobb for partiet og for å skape eit betre Tromsø for folk og natur.

Vi har to gode kandidatar til førsteplassen. Eg gler meg til å stå på andreplass uansett kven som blir valt på første. Eg har framleis eit håp om at ho som ikke blir på første takkar ja til tredjeplassen på lista (Du kan sjå innstillinga frå nominasjonskomiteen her).

Vi har fått eit val, eit vanskeleg val. Når eg vel å støtte Ingrid Kielland på førsteplass på lista er det tre grunnar til det:

  1. Eg trur Ingrid kan nå andre veljargrupper enn Gunhild. Grupper som kan vere viktige for å gjere eit godt val.
  2. Eg meiner det er rett å rotere på verv. Gunhild Johansen har vore førstekandidat ved to val. Når vi har ein god annan kandidat, synst eg vi skal i tråd med vedtektane til SV, bytte på verva.
  3. Dessutan likar eg måten Ingrid kommuniserer politikk på og framstår i media. Det apellerer til meg, og dermed så trur eg det apellerer til mange andre og.

Eg er sikker på at vi stiller med beste kandidaten i byen uansett kven vi vel. Men når vi i SV skal gjere vårt val skal vi vere ganske kyniske. Vi må stille med den kandidaten vi trur kan trekke flest røyster og dermed vere med på å bevege byen vår i ei meir miljøvenleg og rettferdig retning.

Det er nok høgrepolitikk no.

Standard