Bodø er størst - på ein måte. Foto: Trond Henningsen/Wikimedia Commons
Troms og Tromsø

Bodø er den største tettstaden i Nord-Noreg

Armageddon er her. Bodø er blitt større enn Tromsø! Etter revideringa av korleis SSB definerer ein tettstad er Bodø blitt større enn Tromsø.

Det skjer fordi Tromsø er blitt delt i fire. Tromsdalen, Hamna og Kvaløysletta er skilt ut som eigne tettstader. Oslo er den suverent største tettstaden i Noreg med 925 tusen innbyggarar. Det er rett før Oslo med rette kan kalle seg ein millionby. Bergen er så vidt større enn Stavanger/Sandnes med 247 tusen kontra 203 tusen innbyggarar. Trondheim kjem på fjerdeplass med 169 tusen innbyggarar.

Her er lista over dei 30 største tettstadene i Nord-Noreg:

7501 Bodø 38973
8011 Tromsø 32774
8003 Harstad 20429
7631 Mo i Rana 18358
8261 Tromsdalen 16071
8542 Alta 14272
7512 Narvik 14094
7581 Mosjøen 9665
8262 Kvaløysletta 7976
8501 Hammerfest 7568
7692 Fauske 6061
7572 Sandnessjøen 5930
8521 Vadsø 5116
7851 Sortland 5101
7542 Brønnøysund 4924
7814 Svolvær 4487
8121 Finnsnes 4371
8020 Hamna 3938
8684 Kirkenes 3498
7821 Stokmarknes 3286
7802 Leknes 3176
7502 Løding 2992
7861 Andenes 2694
7681 Rognan 2603
8683 Bjørnevatn 2503
8602 Honningsvåg 2415
8061 Setermoen 2393
8171 Skjervøy 2341
8611 Lakselv 2258
7503 Løpsmarka 2223

Foto: Trond Henningsen/Wikimedia Commons

Standard
Olje,Troms og Tromsø

Greenpeace – frå skurkar til heltar.

Det er ikkje så mange år sidan Greenpeace var ein uglesett organisasjon i Nord-Noreg. Den kraftige motstanden deira mot bærekraftig kvalfangst var vanskeleg å forstå og akseptere. No er dei blitt heltar. Det er dei som fører kampen for eit reint hav og mot oljeboring med størst styrke.

Eg er full av beundring for det dei har gjort i Barentshavet for å stoppe Satoil si oljeboring nær Bjørnøya og iskanten. Eg er imponert over korleis dei har utnytta smutthol i regelverket som kjem av at reiarlaget som eig riggen har flagga riggen i eit skatteparadis, eg er imponert over korleis dei har gjennomført den fysiske aksjonen på riggen, og korleis dei har utnytta aksjonen for å skape merksemd om oljeboringa. Eg håper det blir mange slike aksjonar.

Eg er ikkje imponert over ordførar i Tromsø Jens Johan Hjorth. Eg er ofte usikker på om eg skal ta han alvorleg mellom alle stunt og bad han driv med. Men mannen er og medlem i bedriftsforsamlinga i eit oljeselskap. Det er derfor smått utruleg at han nyttar posisjonen sin som ordførar i Tromsø til å kreve at Greenpeace skal betale erstatning til Statoil. Det er i beste fall uryddig, i verste fall er det å utnytte eit folkevald ombod til privat vinning. Uansett viser dette problemet med at Tromsøs framste folkevalde samstundes er i tenesta til private selskap som driv ei svært omstridd verksemd.

I tillegg stiller eg meg spørrande om kva desse utsagna seier om Hjorth sitt tilhøve til demokrati og retten til å ta i bruk fredelege aksjonar for eit syn. Dersom det skal straffast på pungen snevrar vi inn rommet for demokratisk diskurs i Noreg.

I Spania har høgreregjeringa vedtatt forbod mot demonstrasjonar. Brot på dette kan gje bøter på inntil 600 000 euro. Ein passeleg måte å hindre protestar mot politikken. Skal vi ha det likeins i Noreg, kjære ordførar?

Standard
Troms og Tromsø

Sykling i Tromsø

Det å sykle i Tromsø er ikkje alltid heilt lett. Det er dårleg med sykkelvegar, og dei som finst er ofte dårleg vedlikehaldt. Det som likevel irriterer meg mest er der det tilsynelatande er lagt til rette for sykling, men likevel ikkje er det. Eg har ein mistanke om at det og irriterar bilistane. Dei har ei forventning om at syklistane ikkje skla vere i vegen. Men, ofte er tilrettelegginga så dårleg at det einaste rasjonelle valet er å sykle i vegbana. Eit godt døme på dette er rundt Jekta.

Eg brukar ofte sykkel til frå, frå og forbi Jekta. I undergangen mellom Jekta aust og vest møter vi dette skiltet:

Undergangen under Jekta er skilta for syklistar

Undergangen under Jekta er skilta for syklistar

Glimrande. Då må vel dette vere ein fin plass å sykle? Men, nei. 30 meter etter dette skiltet kjem vi til eit kryss/minirundkøyring. Der må vi av fortauet/sykkelvegen for å komme gjennom krysset. Det er i og for seg greitt. Men når fortauskanten er ein halvmeter høg (OK, eg overdriv litt) så er det ikkje like enkelt.

rundkøyring Jekta

Høge kantar stoppar all fart

Skal du over her må du av sykkelen og trille, med mindre du er god til å hoppe. Så kan du alternativvt ta ein 90 graders sving til høgre, ein ny 90 graders sving til venstre og så ein 90 graders sving til høgre. Resultatet er uansett det same. Du mistar all fart og framdrift. Då blir det einaste rasjonelle valet neste gong å sykle i vegbanen. Då får du og meir oversyn over trafikken som kjem ut frå Jekta asut og vest. Eg meiner at det både er raskar og meir trafikksikkert å sykle i vegbanen enn på den tilsynelatande tilrettelagte sykkelvegen.

Så det er ikkje for å plage bilistane eg syklar i vegen. Det er fordi det svært ofte er både mest trafikksikkert og raskast å sykle der. Skal ein legge til rette for sykkel for transport og ikkje sykkel som søndagstur kan ein ikkje tyenkje same løysning for syklistar og gåande. Det er heilt ulike transportmåtar.

Standard