Politikk

Big is beautiful

Vi har ein sjukdom i Noreg. Vi trur at alt blir betre berre det blir større. Eg slit litt med å forstå korfor det er slik.

  • Men ein stor kommune er betre enn ein liten kommune – visstnok
  • Eit stort sjukehus er betre enn eit lite sjukehus – visstnok
  • Eit stort Universitet er betre enn eit lite Universitet – visstnok

Eg skal ikkje påstå at alt er betre om det er smått. Det er sikkert ein del kommunar det er lurt å slå saman. Det finst sikkert både sjukehus og universitet som kan slåast saman. Men eg trur at konsekvensen av alt for mange av desse samanslåingane er negative.

Kurasa belgisk blå er kanskje eit eksempel på at ikkje alt blir betre om det blir større. Foto: User:Mastiff Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belgian_Blue_cattle#mediaviewer/File:GEURTZ16.JPG

Kurasa belgisk blå er kanskje eit eksempel på at ikkje alt blir betre om det blir større. Foto: User:Mastiff Wikimedia Commons http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Belgian_Blue_cattle#mediaviewer/File:GEURTZ16.JPG

Det er fleire grunnar til det. Eg trur at for å leide ein svært stor organisasjon må du vere tilnærma supermann. Og, det er få supermenn i omløp. Det å overskode einskilddelane og få dei til å jobbe godt i lag er vanskeleg. Også fordi det blir vanskeleg for mellomleiarane å sjå heilskapen i organisasjonen. Og, dersom ein mellomleiar ikkje ser heilskapen i organisasjon blir det enkelt å styre si avdeling, sin seksjon til beste for berre den seksjonen, den avdelinga i staden for å sjå korleis ein bidrar til at heile organisasjon spelar saman for å nå måla.

Dessutan, eg har tru på konkurranse og innovasjon. Eg trur det blir meir innovasjon om fleire høgskolar og universitet konkurrerer om studentane. Dersom dei finn og prøver ut ulike løysningar. Det er sjølvsagt mogleg innafor ein stor organisasjon, men enklare å få til med fleire sjølvstendige organisasjonar.

Derfor tenkjer eg at alle desse samanslåingane mest er eit uttrykk for at politikarar og andre vil vise handlekraft. Det er enklare å vise handlekraft gjennom å slå saman ting, gje det nytt namn og klippe av ei snor, enn gjennom den langsame prosessen med å utvikle organisasjonar i små steg om gongen.

Standard
Ikkje politikk

Fleire gule kort

Det er ei stund sidan fotball VM. Det einaste det betyr er at eg no må få ut irritasjoen som har bygd seg opp over tid. Det handlar om skjortehalding.

Slepp fotballspelarane fri! Foto: Jan Solo/Flickr https://www.flickr.com/photos/jansolo09/3969570423/

Slepp fotballspelarane fri! Foto: Jan Solo/Flickr https://www.flickr.com/photos/jansolo09/3969570423/

Eg er ikkje sånn lidenskapleg opptatt av fotball, men ser ein kamp i ny og ne. Gjerne når det er EM og VM og sånt. Kvar gong kjenner eg at eg blir irritert. Litt på filming og sånn, men aller mest på skjortehalding. Denne haldinga som går ut over dei verkeleg gode spelarane slik at dei ikkje får vist oss det dei verkeleg kan.

Derfor har eg eit forslag. Eg vil ha videodømming etter kampen. Eit panel på tre dommarar tildeler gult kort til alle som så mykje som har nappa i ei skjorte i løpet av kampen.

Sånn, då har eg fått det ut av systemet.

Standard
Skole,Troms og Tromsø

Gje lærarane tillit

Det var eit eller anna møte. Eg er på nokre av dei, og i pausane så pratar ein jo om dette og hint. Det var då ein kar sa «dersom du må innføre stemplingsur på ein arbeidsplass, då har du tapt». Eg tenkjer at dette er eit godt innspel til KS i lærarstreiken. Dei aller aller fleste arbeidstakarane i Noreg er pliktoppfyllande og stolte folk som ønsker å gjere ein god jobb. Då får du ikkje det beste ut av dei med å vise dei mistillit og innføre stemplingsur.

Eg støttar lærarane

No er det ikkje stemplingsur KS vil innføre, men realiteten er den same. KS seier at dei ikkje trur at lærarane gjer jobben sin om dei ikkje er meir på skolen. Eg skjønner godt at lærarane reagerer på dette. Eg er redd for at KS ikkje heilt skjønner kor irriterande denne mistilliten er, og at denne mistilliten vil vere med å skape problemar for rekruttering og arbeidsgklede i skolen.

Derfor kjem eg til å foreslå i kommunestyret i morgon at Tromsø seier klårt frå til KS om at no er nok nok:

Kommunestyret i Tromsø ber KS om å sørge for at streiken tar slutt gjennom å vise lærarane den tilliten dei fortener. Det kan berre skje gjennom at KS legg vekk alle krav om auka bindingstid for lærarane.

Den streiken vi ser no er negativ for skolen, negativ for rekrutteringa av lærarar og vil ikkje auke kvaliteten i skolen.

Så håper eg at kommunestyret vil tillate at saka blir tatt opp og vil støtte den. Reglane er slik at anten ordføraren åleine, eller 1/3 av kommunestyret kan hindre at denne saka kjem opp no. Eg håper det ikkje skjer og at Tromsø kan seie klårt i frå.

OPPDATERING

Fleirtalet i Tromsø kommunestyre (Frp og Høgre) nekta å ta saka opp til behandling. Trist.

Standard
wpid-wp-1408912883595.jpeg
Politikk,Troms og Tromsø

Hamnearbeidarane sin viktige kamp

Fredag var eg med hamnearbeidarane i Tromsø og demonstrert for eit arbeidsliv som tar hensyn til lovar, reglar og folk. Det er dessverre ikkje noko som kjem av seg sjølv.

Hamnearbeidarane i Tromsø har no vore i sympatistreik i omtrent 200 dagar. Dei er i ein lovleg streik for tariffavtale ved Risavika terminal i Stavanger. I Tromsø er det no utstrakt streikebryteri, medan politiet har gripe inn for å støtte arbeidsgjevaren. Det minner om andre tider og andre land. Vi må støtte hamnearbeidarane sin kamp for ordna og skikmelege arbeidsvilkår. Neste gong kan det vere du som er utsett.
image

Nokre av fanene på markeringa

image
image

image

image

image

image

image

image

image

Standard