Erik Solheim om klima og Tromsø som polarhovudstad

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.