Skattelistene seier litt om likelønn i landet

Likelonn
Enno er det verd å gå i tog for likelønn i Noreg. Her er det sjukepleiarforbundet som demonstrerer. Foto: Tore Netland

Bladet Tromsø hadde ei svært interessant liste i går over inntekta til folk i Tromsø, sortert etter fornamn. Eg har dessverre ikkje funne lista på nett.

I Tromsø er Dag det mest lukrative fornamnet. Dagane i Tromsø tener i snitt 478612 kroner. På andreplass kjem Dagfinn også Stein. Det interessante er at det første kvinnenamnet ikkje dukkar opp før på 35. plass. Inger Lisene i Tromsø tener 322617 kroner, altså 150 000 kroner mindre enn Dagane. Gunvorene klokkar inn på 37. plass med 321409. Deretter må vi ned på 59. plass før neste kvinnenamn i form av Bjørg dukkar opp.

Blant dei 81 best betalte fornamna i Tromsø er det ni kvinnenamn.

Det er enno eit stykkje å gå før det er likeløn i landet.

3 Replies to “Skattelistene seier litt om likelønn i landet”

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.