Trist for distriktstroms

I dag la fylkesrådet i Troms fram sitt framlegg til budsjett for 2010, og i samband med det foreslår dei å legge ned Skånland vgs og å samlokalisere Høgtun og Bardufoss. Dei foreslår og å starte ein prosess som kan føre til at Sjøvegan vgs og Sørreisa vgs blir historie. Eg gjekk av som fylkesråd i protest mot desse framlegga, og er ikkje mildare stemt i dag.

For skoletroms som heilskap er det likevel varst at skolane ikkje blir tilført det dei treng for å kunne vidareføre drifta på dagens nivå. Fylkesrådet skriv i pressemeldinga si:

Fylkesrådet i Troms vil satse på økt kvalitet i den videregående opplæringen i Troms, og tilfører derfor sektoren 24,6 millioner kroner i 2010 for å gi skolene handlingsrom for å tilpasse seg framtiden. Samtidig gjøres det strukturelle grep i sektoren.

I år har sektoren eit underskott på 30 millionar, og skolane er pressa til det ytterste på alle område. Det å tilføre 25 millionar er dessverre ikkje nok for å gje skolane levelege vilkår. Det vil ikkje vere rom for ei kraftfull satsing mot fråfall dei komande åra. Det å kalle dette ei satsing på skole er i beste fall ei kraftig overdriving.

Eg er glad for at Skjervøy vgs bergar seg i denne omgangen. Ap skal ha honør for å ha snudd i den saka. For Skånalnd er dette ein trist dag. I pressemeldinga skriv fylkesrådet:

Skånland vgs legges ned, og tilbudet flyttes til Heggen vgs. Utdanningstilbudet SIGMA Nord videreføres. Fylkesrådet vil samtidig se på finansieringen av tilbudet, særlig det at Troms fylkeskommune i dag finansierer ordningen også for ungdom som kommer fra andre fylker.

Det er to store utfordringar med dette. Det som gjer tilbodet ved Skånland til SIGMA Nord så spesielt er nærleiken mellom skolen og behandlingsinstitusjonen. Opplæringa kan vere ein integrert del av opplæringa. Sjølv om ein vidarefører tilbodet til pasientane ved SIGMA Nord forsvinn den delen av tilbodet som har vore viktig gjennom at skolen forsvinn til Harstad. Mellom linjene kan ein og lese at fylkesrådet heller ikkje lenger vil betale for elevar som kjem frå andre fylke. Dette er ofte elevar som ikkje har utdanningsrett. Det kan føre til at heile tilbodet fell i fisk, og at det offentlege i lengda får mykje større kostnader, men då på andre budsjett.

Eg trur og at det blir vanskeleg å halde oppe det samiske miljøet som i dag er på Skånland på Heggen i Harstad. Ikkje fordi ikkje skolen vil, eller fordi det ikkje er fagmiljø, men fordi det samiske miljøet blir splitta. Halvparten av elevane som i dag går på Skånland må til Narvik. Det betyr at vi ikkje får same mengde samiske elevar – og sjølvsagt eit svakare miljø.

Eg må innrømme at eg er spent på kva forslaget om ein ny skole i Midt-Troms betyr. Det trur eg må vente med å kommentere til sakspapira kjem.

SV vil halde fram arbeidet med å prøve å berge dei skolane som no er truga av nedlegging og forsøke å auke rammane til utdanning. Presset må no leggast på Krf og Høgre som har blitt samde med Ap i denne saka.

Og, ikkje nok med at dei er blitt samde i denne saka, dei skal og styre fylket i lag framover. Det skal bli interessant å følgje med på.

11 Replies to “Trist for distriktstroms”

 1. De tar nå i alle fall ansvar for situasjonen selv om det også for dæm sikkert er ubehagelig. Du springer fra ansvaret uten å komme med bidrag til løsning – du gir politikk en legitimitetskrise!

  Si meg hvem i distriktet som er enige at pengene til skole skal hentes fra samderdsel?

  Ellers er det bare hylekoret m/Waage i spissen som regjerer grunnen uten å vite hva de prater om; Forstå dette; når det snart er flere lærere enn elever på en skole bør man vel avvikle? Utdanning skal jo også være kvalitet!

  1. Eg veit ikkje kven i distriktet som er samd med oss. Men SV meiner at kunnskap er den viktigaste infrastrukturen og har prioritert i tråd med dette. Så får veljarane avgjere om dei er eininge eller ikkje.

 2. Det er patetisk å se at den som har sittet med det øverste politiske og administrativet ansvaret for våre VG-skoler i Troms klarer å uttale seg slik! Stikker av med halen mellom beina og skyter på de som tar ansvarer for å rydde opp i kaoset som han etterlater seg!
  Nei dette er lavmål og sier utrolig mye om den tidligere fylkesråden selv!

  1. Vel, vi ville prioritere pengane annleis. Det er ein reell og fair politisk uenigheit – meiner no eg. Kor mykje det er å rydde opp kan vi jo diskutere. Skolane i Troms driv godt og med god kvalitet.

 3. Som "vernabedriften" (fylkesbyråkratene) skrev i saksfremlegget, så kommer det jo ei bru, som gjør det uproblematisk å dra til Narvik!. AP holder sikkert på med å bygge brua for tiden, for den bør vel være klar til neste høst? Det er også en stor skuffelse, for elevene i Tjeldsund og Evenes, som bor helt nord i Nordland. Det gikk prestisje i denne saken siden SV-fylkesråden trakk seg, og fylkesrådene må gjerne få ha bildene av trommene på veggen. Men de kler dem ikke på bildet! Men råd til OL, 4 – 7 milliarder; 4.000.000.000 – 7.000.000.000 NOK – det kunne de "svi av" i en "heidundrandende OL-fest". Det ville si ca. 1000 skolebudsjett for Skånland VGS. Galskapen tar ingen grenser sier jeg blandt maktpersonene i Tromsø!. Nå er det jo også symptomatisk at Tromsø er en Robek-kommune. Det kan vi godt forstå! Dessverre evner ikke fylkeskommunen heller å dimensjonere eget sentralbyråkrati i Tromsø, hvor hundretalls personer sitter med egen telefon uten å vite hva de skal med dem!. Telefonene er støvet ned!

 4. Berre så det er sagt så meiner eg at fylkesbyråkratane arbeider hardt og godt. Om det er for mange kan vi alltids diskutere, men sentralbyråkratiet i Tromsø for å administrere over 1000 tilsette, 20 skolar, 7000 elevar og lærlingar er 32 personar inkludert PPT for Tromsø er ikkje veldig mange.

 5. Hei Pål Julius. Jeg lurer på om noen har regna på internatutgifter ved opprettelse av gigantskoler. Hvis vi skal sentralisere slik Ap, Høyre og Krf ønsker, tror jeg mange elever må finne seg hybel.

 6. d e helt forkastelig at AP, Høyre og KrF kan gå inn for noe slikt. Skånland VGS er en skole som ikke har underskudd i sitt budsjett, d til tross for at de drifter med 2 elever i "overskudd". I forhold til de elevene som har ulike funksjonshemninger, er det rett og slett diskriminering. Alle skjønner jo at hybel tilværelse ikke er noe alternativ for disse elevene. Så da skal ikke de ha rett til utdanning? I velferdsstaten Norge? Og når det gjelder samarbeidet med SIGMA NORD, så har de jo ikke skjønt en brøkdel en gang, av hvilken ressurs skånland vgs er. 80% handler jo nettopp om å være sosial i et normalisert miljø, som allikevel ikke er for stort, slik at en kan trosse angsten… Troms fylkeskommune legger dermed demper på en sak der de kunne gått fram som et foregangs fylke når det gjelder rehabilitering av rusavhengige og skolegang, da dette, så vidt jeg vet kun finnes 2 tilbud av på landsbasis, og dette er det beste tilbudet som finnes. Av 2 klassekull er mer enn 11 elever videre på høyere utdanning og på vei inn i et verdig og ressursrikt arbeidsliv…
  Hva med å kutte noen millioner her og der, som de har tenkt å bruke til opp pussing på ulike skoler i Tromsø? Hva om de kunne kutte disse budsjettene f.eks. fra 30 millioner til 25 millioner på den ene skolen? Jeg mener, de får ikke akkurat den beste designen på kantine skapene, men til gjengjeld kan de være med på å berge den samiske kulturen i sør troms, et x antall rusavhengiges fremtid, samt gi elever med funksjonshemming en verdig skoledag….
  Deres tankegang er så utrolig vanskelig å forstå for meg… For ikke snakke om lite medmenneskelig.

 7. eg må si eg blir ganske dårlig og provosert av uttalesesen til Skogholt angående den nye skolestrukturen i Troms. inntil nylig har han vært med på å utforme og administrere endringene som nå er gjennomført og skal gjennomføres i de videregående skolene i Troms. forrige skoleår hadde vi en stri kamp for å beholde utdanningstilbudene ved vår skole. på tross av nok søkere og på tross av at vi kunne drifte tilbudene med de midlene som stykkprisfinansieringa gav oss måtte vi ingen godvilje fra Skogholt. du sa i ettertid at ingen studietilbud med mer enn tre søkere ble fjernet – noe som var usannt. du trives nok best som kommentator fra sidelinjen -uten ansvar og uten mulighet for å bli avslørt!
  Maa

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version