Moske i Tromsø?

Ein saudiarabisk moske
Moskear kan vere vakre bygg, men dei er og sentralar for misjon og tru. Skal vi ha ein ny stor moske i Tromsø må storleiken tilpassast bybiletet ellers. Denne moskeen er frå Jeddah i Saudi-Arabia. Foto: Wikipedia Commons/User:Laitche

Eg er ateist. Eg har lite bruk for gudshus, anten det er kyrkjer, moskear, tempel eller synagogar. Derimot har eg bruk for ytringsfridom og trusfridom. Eg meiner folk har rett til å organisere seg for å uttrykke trua si i fellesskap.

Dei siste dagane har Nordlys avslørt at saudiarabiske interesser skal vere med å finansiere ein ny moske i Tromsø. Dette er eit godt arbeid frå Nordlys si side og har gjeve viktig og vektig informasjon og argumentar inn i den offentlege debatten. Desse interessene som hostar opp pengane for ein moske i Tromsø skal vere nært knytt til wahabismen i følgje Nordlys.

Wahhabisme er i følgje Wikipedia:

 … ei svært streng fundamentalistisk retning innan sunniislam, grunnlagd av Muhammad ibn Abd al Wahhab på Den arabiske halvøya på 1700-talet. Tilhengarane strevar etter å følgje Koranen og sunna slik profeten Muhammed og dei første generasjonane av muslimar etter han gjorde. Dei brukar for å oppnå dette dei forklaringane som al Wahhab skreiv om Koranen i boka Kitab al-Tawhid («Boka om monoteismen»), som inneheld ei svært detaljert tolking av koss religionen skal praktiserast. Boka fordømmer blant anna musikk, spel og annan moro, og kjem med reglar for klede og åtferd. Læra er sterkt kritisk til alle andre retningar og tolkingar, særleg sjiaislam, som blir sedd som ei kjettersk sekt. Wahhab gjekk i allianse med Muhammed ibn Saud, forfar til dagens herskarar i Saudi-Arabia, og læra hans vart innførd i dei områda ibn Saud erobra. Da huset Saud tok makta på mest heile halvøya, vart retninga med det statsreligion i Saudi-Arabia. I dag blir wahhabismen støtta av statane Saudi-Arabia og Qatar, men wahhabistisk misjon har spreidd læra langt utom grensene for desse landa.

Eg ønskjer meg ikkje wahhabisme til Tromsø. Eg meiner ei tru basert på denne ideologien undergrev det som gjer livet godt. Eg ønskjer meg ikkje religiøse hus finansiert frå utlandet i Tromsø. På same viset liker eg ikkje at norsk misjon bygger kyrkjer i u-land, eller at amerikanske konservative kristne rørsler spreier seg utover verda. Men enno mindre ønskjer eg å bu i eit land som forbyr folk å praktisere trua si, som prøver å nekte folk å misjonere for trua si, som nektar eit trusfellesskap å motta støtte frå trusfellar i andre land.

Det vi treng i Noreg og i Tromsø er ein skarpare religionskritikk, og meir offentleg debatt om tru og religion. Både kristen tru og muslimsk tru. Berre dersom desse debattane kan bli tatt i opent lende kan vi som ikkje trur og dei som trur bryne seg mot kvarandre og skape ei forståing av korleis det religiøse og det sekulære kan sameksistere.

Og, eg trur at dette vil føre til at tru som tar gleda frå folk vil forsvinne.

Og så, så må sjølvsagt sjølve byggeprosjektet for ein ny moske i Tromsø vurderast etter plan- og bygningsloven på same måte som eit kvart nybygg i Tromsø.

20 Replies to “Moske i Tromsø?”

 1. Det er viktig å basere det flerkulturelle samfunnet på respekt.
  Det viktigste er at respekten til hverandre går begge veier. Derfor skal vi etnisk norske legge til rette for samarbeid og utveksling.
  Men – vi kan ikke jobbe FOR aktiviteter og meninger som undergraver vårt eget samfunn.

  Det å arbeide for å stoppe slike holdninger er ikke rasisme. Vi arbeider for å stoppe nynasisme og rasisme også. Dette fordi slike holdninger undergraver vår felles kulturarv og samfunn – uavhengig av religion, hudfarge, etnisitet osv.

  Det er derfor viktig å ikke støtte alt våre nye landsmenn kommer med og stigmatisere de som er imot en viss utvikling, men se på hva det er som skjer og se om det er en ønskelig utvikling.

   1. Helt enig.
    Mange liker ikke f.eks at juletradisjoner forsvinner ut av skolen. Men – det er ikke noe man skal regulere med lov.
    Det man skal regulere er kamp for kvinneundertrykking ( også Burka mener jeg siden det er Allah og menn som presser det på, ikke kvinner selv), kamp for å regulere uttrykk, presse, lover det må vi rett og slett si at grensen går.

 2. Eg ser på religion som et styringsredskap på siden av statsmakt og demokrati. Et slikt styringsredskap finansiert av fremmede makter kan eg slettes ikke like. Eg har store nok vansker med å se at vi trenger en statlig utenomstatlig organisasjon finansiert over skatteseddelen.

  Da er det en ærligere løsning å tru på Snåsamannen, medier som Steven Fry og 820-helbredern Svein-Magne Pedersen. Da får man det man betaler for, og de som ikke blar opp, slipper unna.

 3. Jeg har nå flyttet fra byen, og har ikke fulgt denne debatten siden den gikk for et år eller to siden? Men det er en viktig ting som skiller islam fra kristendom; de har verken pave eller prest. De har ingen som preker, en moské har en imam som er en bønneleder. Og kun det. Om saudiarabere vil bruke noen av sine oljekroner på et sted muslimer i Tromsø kan møtes for å snakke og be, hva er problemet? En form for misunnelse fordi vi selv i stor grad har sluttet å gå i kirke og nå «sosialiserer» oss på Facebook fremfor kirketrappa?

  Jeg anbefaler alle som mener noe om islam uten å vite annet om religionen enn medias tabloide bilde om å lese den lille boken «Islam» av Knut Vikør!

  1. Joa – men det er noen andre forskjeller også.
   Som f.eks. at kristne mener at demokrati kan kombineres med religionen – i motsetning til at Allah styrer alt….

    1. Det skjer horrible ting mot kristne i Indonesia også, i regi av muslimsk mobb! Du bør sette deg bedre inn i dette før du rosemaler for mye. Det blir jo på en måte et hån mot kvinner og barn der borte som må dø på bestialsk vis bare på grunn av sin kristne tro (eller for foreldrenes tro hva angår barna).

     1. Det skjer heilt sikkert fæle ting i Indonesia, det forhindrar ikkje at landet har eit fungerande demokrati som var poenget overfor Haakon lenger oppe. Der framsto det som om han meinte demokrati og islam ikkje kunne kombinerast

  2. Den viktigste forskjellen mellom islam og kristendom ser man best hos religionsstifterne, hhv Muhammed og Jesus. Muhammed var en krigsherre som beordret henrettelser, anskaffet seg et harem av koner og tillot sine trosfeller å ta krigsbytte, førte rene angrepskriger osv. Jesus har lært oss at man skal verne de svake, ikke anvende vold, be for sine fiender, vende det annet kinn til, ikke dømme osv. Jeg tror nok at sistnevntes filosofi lett kan aksepteres som en god rettesnor av såvel ateister, agnostikere som kristne, selv om ateister nok aldri vil be for sine fiender, he, he… Jesus sa også: Gi keiseren hva keiserens er. Han skilte mellom religion og politikk. Islam har alle kjennetegn til en politisk ideologi, og da gjerne en slik som slutter på -isme (fascisme, imperialisme etc).

 4. Og det mener alle muslimer? Tror nok du burde sette deg litt bedre inn i ting. Blir det samme som å si at alle kristne er mot prevensjon, for det er paven. Meningsløst.

 5. Astrid.
  Det er ikke den debatten vi tar her. Jeg er så drit lei av at man ikke kan snakke om de forvirra undertrykkende, anti-demokratiske holdningene ekstreme muslimer har fordi noen som deg alltid kommer å mener at man ikke skal snakke om det fordi det ikke gjelder alle.

  Les teksten over! Det handler om vi skal tillate anti-demokratiske og fundamentalister å etablere seg med eget miljø!

 6. Ut fra innleggene i dagens Nordlys, både fra muslimer i Tromsø, og Ivan Kristoffersen, vil jeg tro de langt på vei har et godt poeng – dette er sensasjonsoppslag fra Nordlys med liten troverdighet og mer stigmatiserende enn oppklarende. At det debatteres religion må være en grunnleggende rettighet, men da må det skje på grunnlag av situasjonen slik den er, og ikke slik den kanskje kunne vært. At "pengene skal være knyttet til wahabisme" er ikke det samme som at de troende muslimene i Tromsø blir påtvunget noen spesiell religionsform. HVIS dette skulle være i ferd med å skje, DA kan vi diskutere eventuelle tiltak, men det må være lov for enhver trosretning i Norge å skaffe seg forsamlingssteder.

 7. Haakon: Poenget er at det ikke er snakk om å tillate anti-demokratiske fundamentalister, og der ligger problemet i slike debatter. De eier ikke rot i realitetene.

  Og Pål-Julius; Tyrkia er ikke et muslimsk land. De har et sekulært styre. Flott du engasjerer deg i debatten, men ta deg tid til den lille boka jeg nevnte. 🙂

 8. Det er kanskje å pirke, men synes rett skal være rett. Norge er en kristen stat, noe grunnloven vår vitner om. Det er nedfelt der. Tyrkia har mange islamske innbyggere, men staten er sekulær og basert på nasjonalisme, hvor religion og stat er strengt adskilt. Noe som ved flere tilfeller har ført til nesten politisk krise, i og med at partier for å være legale ikke kan ha tilknytning til religion. Staten kan derfor ikke kalles muslimsk, det kan til gjengjeld f.eks. Pakistan.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.