Troms og Tromsø

Det meste går galt

Det meste går galt for høgrebyrådet i Tromsø. Høgre, Frp og Venstre sørgjer for at

  • Ikkje blir det innfartsveg
  • Ikkje blir det asfalt
  • Ikkje blir det tid til varme hender i eldreomsorgen
  • Ikkje blir det blomster i parkane
  • Ikkje blir det opne idrettsanlegg

Derimot blir det fleire godt betalte heiltidspolitikarar

Kan det ha samanheng med politikken, tru? Næh..

 

Standard

Tankar om “Det meste går galt

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.