Podcast: Lærarstreik, kutt i nord og meir til

Ein podcast av livesendinga på youtube 8. september. Eg snakkar med Torgeir Knag Fylkesnes om etterdønningane etter lærarstreiken, om kutt i nord, om PST, overvaking og meir. Kom gjerne med innspel til tema du vil høyre meir om.

Du kan  abonnere på videobloggane som podcast anten i itunes eller gjennom RSS-straumen.

Sjå videoen her

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.