Tankar om “Konsekvensar av at intensjonane i pliktene ikkje blir oppfylt

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.