Økonomi,Politikk,SV

Vi må utvikle sjarkflåten

Pengane skal betyr meir, og innsatsen til kvar einskild fiskar skal bety mindre. Det meiner eg heilt kort oppsummert er innhaldet i høyringsnotatet frå Per Sandberg om framtida for sjarkflåten. Dette har stor betydning for Tromsø som er Norges viktigaste sjarkkommune, med flest deltakaradgangar av alle kommunane i Noreg.

Kystflåten gjev best kvalitet. La oss halde fram med det. Foto: Einar Stamnes/Wikimedia Commons

Fiskeriminister Sandberg argumenterer i notatet for at vi bør innføre strukturpolitikk i den minste flåten vi har. Det betyr at dei som har tilgang på kapital skal kunne kjøpe andre sine kvoter, slå dei saman og bli større. Dette vil ha mange negative konsekvensar.

Dette meiner eg er dei aller viktigaste:

  1. Skal du vere med i konkurransen om kvoter treng du pengar, pengar får du frå banken, desse pengane må du betale renter for. Det betyr at meir av fiskeressursen går til å brødfø rike bankar og mindre går til fiskarane og lokalsamfunna der dei høyrer heime.
  2. Det er sannsynleg at fiskeressursane blir samla på færre stader. Det betyr at inntekta frå fiskeria kan forsvinne frå fiskevær langs kysten.
  3. Insentivet kan endre seg. Når den samla kvota blir stor, blir det viktigare å få all fisken på land, enn å sørge for å få mest ut av kvart kilo fisk. Kvaliteten kan bli skadelidande. I dag er det den minste flåten som har den beste kvaliteten på fisken. For eksempel i hysefisket, så er 1,8% av hysa skada i den minst strukturerte flåten, medan andelen fisk som har skadar aukar med struktureringsgraden. I den mest strukturerte delen av flåten er heile 11,3% hysa skadd.

Det er sjølvsagt ikkje uventa at FrP vil ta frå dei mange og gje til nokre få, men for SV er dette umogleg å vere med på. Vi vil ha ein politikk for dei mange og ikkje for dei få, også i fiskeria.

Standard
Politikk,Troms og Tromsø

Skal hardt arbeide lønne seg?

I Tromsø har vi mange flinke studentar. Ein av dei heiter Cederique Augustave Lovasoa. Han er frå Madagaskar og er i ferd med å avslutte ein Master i International Fisheries Managment, som han har tenkt å bruke til å vere med å utvikle Madagaskar når han er ferdig med studia.

Bilde av inngangspartiet Norges Fiskerihøgskole

Det er grunn til å vere stolt av at Universitetet i Tromsø vil gjere porten vid og døra høg. Foto: Wikipedia Commons

Han er ikkje berre ein god student. Han er og flittig, og gjennom å jobbe ved sida av studiane har han forsørga seg sjølv og har ikkje vore verken det norske samfunnet eller nokon annan til byrde.

Men for å få studieopphold i Noreg må du kunne vise til at du har pengar på konto. Derfor lånte han den summen pengar som han trengte for å få studentvisum. Det er heilt greitt og innafor regelverket. Når det viste seg at han klarte seg sjølv gjennom deltidsarbeid ved sida av studiane, så betalte han tilbake dette lånet.

Dette, som ikkje viser noko anna enn at Cedrique er flittig og arbeidssam fekk UDI til å gå bananas og miste eit kvart begrep om sunn fornuft. Fordi han betalte lånet tilbake, så fann UDI ut at han hadde lurt oss! Det er jo heilt vanvittig. UDI vil no kaste han ut to månader før han er ferdig med masteren og uansett skulle reise heim.

Heldigvis har han tatt saka til retten, og eg er utruleg stolt av at mitt universitet, Universitetet i Tromsø har bestemt seg for å dekke kostnadane med saka. Det viser at UiT tar vare på studentane sine, og tar ansvar for både fornuft og å rette opp i urettferdighet.

Det forundrar sjølvsagt ikkje at Per Willy Amundsen ser sitt snitt til å synst at det er dumt at en hardtarbeidende ung mann får hjelp av universitetet til å avslutte utdanninga si. Det kan verke som at det i Amundsen si bok er negativt å vere flittig og pliktoppfyllande.

Standard
Politikk

Brøytinga i Tromsø

No når vi har fått det siste snøfallet litt på avstand, og ser tilbake på ein vinter med lite snø så langt, så kan det kanskje vere på sin plass å diskutere om brøytinga i Tromsø er bra nok.

Her er innlegget som videoblogg om du føretrekk det:

Eg skal vere den første til å nemne at dette med brøyting sjølvsagt heng saman med budsjett og pengar. Kommunene har meir enn nok å bruke pengar på, slik at denne diskusjonen sjølvsagt i hovudsak må handle om prioritering. Kva skal brøytast først og sist. Det er og slik at det til tider kjem ganske mykje snø i løpet av kort tid. Då vil det alltid vere slik at ikkje alt kan vere like godt brøyta til ei kvar tid.

I dag har vi følgjande hovudprioriteringar på Tromsø kommune sine vegar:

  1. Hovudvegar/bussvegar
  2. Gang og sykkelvegar
  3. Øvrige vegar

Også er det slik at brøytinga er delt opp i ulike roder, slik at ting kan vere ferdige i eit område før det er ferdig hos andre.

Eg bur på Mortensnes og her er brøytinga ganske god med unntak av fortaua. Noko dette bildet viser:

Men poenget er, eg vil gjerne vite korleis du opplever brøytinga der du er. Er prioriteringa rett? Korleis er fortaua hos deg, blir dei snølager eller er det fint å gå i løpet av vinteren?

For kanskje er det det eg lurer mest på, er det ofte du som gåande blir “tvungen” ut i vegbanen fordi fortaua ikkje er brøyta godt nok?

Kom med dine tankar, anten her i kommentarfeltet eller på facebook.

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard
Politikk

Er Per Sandberg diskvalifisert som justisminister?

Foto: Bård Gudim, FrPMedia

Det er ikkje ofte du vil sjå meg ta Per Sandberg i forsvar. Det skulle ikkje forundre meg om dette blir første og siste gong, men

Eg ser fleire som meiner at Sandberg er diskvalifisert som justisminister fordi han har kjørt alt alt for fort og fordi han har skalla ned ein annan mann. Begge delar ville vore diskvalifiserande dersom han hadde gjort det som minister. Men alt dette skjedde for ei god stund sidan, og det aller viktigaste: Rettssystemet vårt har tatt seg av sakene. Han er dømt, fått si straff og gjort opp for seg overfor samfunnet.

Vi kan ikkje ha det slik at ein ikkje skal kunne legge slike saker bak seg og gå vidare i livet, også med ei framtredande politisk stilling. Eg meiner at desse sakene ikkje diskvalifiserer Sandberg.

Og, det tar meg vidare til det eg oppfattar som det verkelege problemet med Sandberg som justisminister, og det er den politikken han står for. Det vil vere ein politikk som i all hovudsak vil vere ei vidareføring av Listhaug sin politikk. Altså at Frp vil bygge ned rettsstaten, bygger ned domstolskontrollen med viktige rettigheitar og stenge grensen for folk i naud.

Det at han som fiskeriminister har gjort sitt beste for å gje kapitalen meir kontroll med retten til å fiske det burde vere diskvalifiserande.

Politikken til Frp og Sandberg er det som burde vere diskvalifiserande, men det er det folket i val som avgjer.

Vil du få beskjed neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard
Politikk

Statsminister Hareide

Det kan vere artige å spekulere, og det skal eg gjere no. La oss seie at regjeringa må gå etter Listhaug sine toskete utsagn. Det hadde no uansett vore på sin plass. Kva regjering får vi då?

Portrettbilde av Knut Arild Hareide

Blir Hareide statsminister til påske? Bilde tatt av Mona Høvset – Kristelig Folkeparti (KrF), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47300362

Det naturlege er at kongen ber leiaren for det største opposisjonspartiet danne ny regjering. Men Ap vil eigentleg ikkje og dei vil ha problem med å etablere eit styringsdyktig fleirtal, så etter nokre dagar melder Støre tilbake til kongen at han ikkje får til å etablere grunnlag for ei ny regjering i Stortinget.
Då må kongen sette seg ned og fintenke litt. Det vil seie det som eigentleg skjer er at politikarane på Stortinget snakkar saman, og melder tilbake til kongen om kva for ei regjering landet kan få som vil kunne styre landet.

Bondevik III

Eg trur at den mest styringsdyktige regjeringa landet kunne fått i den situasjonen vil vere ei ny Bondevikregjering, berre minus Bondevik og pluss Hareide. Ei regjering av det ekstreme sentrum i norsk politikk. Ei regjering av Krf, Venstre og Senterpartiet med Hareide som statsminister. Venstre vil bli nøgd for dei kjem til å halde fram i regjeringa, men slepp å spise si eiga ryggrad i samarbeidet med Frp, Senterpartiet vil vere nøgd fordi dei alltid er nøgde med å vere i regjering, og Krf får statsministeren. Og kanskje ville også MdG få vere med å leike i regjering?

Ei slik regjering vil kunne få mange fleirtal i stortinget. Dei ville ha fleirtal saman med SV og AP, saman med Høgre og Frp, saman med Ap og Høgre. Dei ville bli ei veik men styringsdyktig regjering. Ap vil kunne få stor makt og sleppe ansvar. Dei vil vere nøgde, SV ville bli viktigare i Stortinget og vil like situasjonen fordi miljøet vil bli viktigare i ei slik regjering. Høgre vil ganske snart finne ut at dei liker å vere fri frå Frp og kunne trivast i opposisjon. Og etter at Frp er ferdig med å sture vil også dei like at Listhaug kan utfalde seg i fri dressur utan å måtte stå til ansvar overfor Stortinget.

Så då er eg ferdigspekulert for i dag. Men eit godt råd til slutt, ikkje vedd meir pengar enn du har råd til å tape på at dette blir løysninga.

Få ein epost neste gong eg skriv på denne bloggen?

Skriv inn epostadressa di og trykk abonner

Standard