Nordområda!

I morgon kjem endeleg regjeringa si stortingsmelding om Nordområda - så seier i alle fall rykte. Tynt og lite visjonært seier dei same rykta - altså på linje med denne…

Les meir Nordområda!

End of content

Ingen fleire sider å laste