Juks på nasjonale prøvar

Mange av oss var ganske imponert over dei gode resultata Oslo kommune oppnådde i dei nasjonale prøvane. Høgre og Frp politikarane i byen har stolt fortalt om korleis deira konservative skolepolitikk gav gode resultat. Og noko rett har dei heilt sikkert gjort i Oslo.  Men no viser det seg at fleire osloskolar gav dei dårlegaste elevane fri. Kanskje det er litt av forklaringa?

One Reply to “Juks på nasjonale prøvar”

  1. Pål Julius Skogholt sa:

    Rett skal vere rett. Oslo kommune tilbakeviser skuldingane. Deira brev til utdanningsdirektoratet kan du lese her: http://www.utdanningsdirektoratet.no/templates/udir/TM_Artikkel.aspx?id=3277

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.