Det er vel 0-toleranseprinsippet som er in nå, eit prinsipp ein kanskje kan kalle ganske intolerant. Alle må i grunnen ha noko slingringsmon og ei romsleg tabbekvote skal det bli eit humant samfunn. Ein skulle tru at det ville vore nok om han hadde beklaga og bedt om unnskyldning for språkbruken.
Eg er ikkje sikker på om eg er enig i at dei som har makt skal kunne tole meir. Når det gjeld ord, må vi vel kunne svare med ord, vi andre au.