Årsmøte i Troms SV

Til helga skal det vere årsmøte i Troms SV. Tora Aasland skal halde hovudinnleiinga. Det gler eg meg til. Det er første gongen eg skal høyre den nye statsråden vår halde ei generell politisk innleiing. Følg med her, så skal eg forsøke å halde dykk orientert om ho seier noko spennande. Eg reknar med at vi får gode debattar om Afghanistan, skole, vegsatsing, jarnbane og meire til.

Dersom du skulle vere meir enn allminneleg interessert så finn du årsmøtepapira her.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.