Demokrati eller statsbyråkratar

Det er ikkje ofte eg er heilt samd med AP-folk. Dette er ein av gongane. Fylkesordførar i Sør-Trøndelag har eit svært godt innlegg på bloggen sin og regjeringa si mislykka regionalisering og demokratisering av landet. Eg har ikkje noko å tillegge. Så les innlegget hans.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.