One Reply to “Jubileum”

  1. LM Austrem sa:

    Gratukerer!tå på – eg les- med glede.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.