Flott Kristin

I dag er eg nok ein gong stolt over partiet mitt. Det gjer godt at SV ikkje vart med på denne innstramminga. (Sjå og SV si eiga pressemelding her)Det er ei innstramming som vanskeleg kan sjåast på som noko anna enn eit forsøk på å vinne tilbake røyster frå Frp. Eg trur det vil vere mislukka. Derimot vil det lukkast i å gjere tilvereret vanskelegare for mange menneske.

No skal vi ikkje sjå bort frå at reine økonomiske betraktningar og har vore viktige i diskusjonen. Det er i så fall trist. Eg er likevel godt nøgd med at ungdomane i Arbeidarpartiet i alle fall ikkje har gått seg vill i Frp-koden.

Eg vil ellers nytte høvet til å seie meg usamd med Stian Oen som skriv:

Samstundes er det vanskeleg – ja, eigentleg umogeleg – å sjå dissensen frå SV annleis enn at det var greitt for SV å gå med på at det vert bygd forureinande gasskraftverk og sendt spesialsoldatar i Afghanistan. Men ved innstramming av asylpolitikken er altså grensa no nådd.

Det må då vere råd å ikkje kople alt galt som har skjedd saman i ein saus?  Meiner Oenat vi skal ta dissens på alt som er galt? Då hadde det blitt lite av god ekompromiss som er med på å gjere landet og verda betre. La oss no ikkje i dag la det beste bli det godes fiende.

Godt jobba Kristin. Dersom du er samd, meld deg inn i SV her.

10 Replies to “Flott Kristin”

 1. Den intellektuelt korrupte og statsbetalte venstresiden har med sin totalitære retorikk malt seg inn i et hjørne i flere debatter enn innnvandringspolitikken. Det er rassing, nazzing, hitling og brunskvetting og den typen stigmatisering det har gått i. De er jo helt ute av stand til å danne seg en eneste ærlig og redelig og intellektuelt anstendig mening om noe som helst. Også klimapolitikken har de gjennom sin narsissistiske intellektuelle korrupsjon et område som vil vise seg å bli en varmere og varmere potet for disse kristensosialistiske satanistene, som ikke gjør noe annet enn å onanere og bygge opp om sitt eget falske ego ved å tråkke andre grupper ned i dritten, og behandle andre mennesker som kloakk, bare for at de selv skal få den gode og kuvarme følelsen av at det er de som sitter på den grønne gren, her i livet.

 2. Eg er litt i stuss om korleis eg skal svare på kommentarane frå nyx og espen. Eg skal innrømme at eg vurderte å ikkje publisere dessde kommentarane. Men, eg meiner det er legitimt å ha desse meiningane, sjølv om eg er fullstendig usamd.

  Espen, du må sjølvsagt få meine det du meiner, men korleis ville det gått med Noreg utan innvandrarane. Både omrsorgssektoren, eldreomsorgen, renovasjon ol. ville fått store problem. Vi skal vere glade for den innvandringa vi får. Noreg treng arbeidskrafta. Så er det ei anna sak at vi må gjere enno meir for å få alle innvandrarar inn i arbeid. Det vil lette integreringa, redusere kriminalitet og auke velferden i landet.

  Nyx, eg kan vere samd i at mange på venstresida til tider har vore for opptatt av å sette merkelappar på meiningsmotstandarane sine. Eg meiner det er viktig å prøve å imøtegå argumenta og ta meiningane på alvor. Eg prøver i alle fall. I kommentaren din har eg imidlertid problem med å finne argument mellom alle påstandane. Eg trur det må vere råd å sjå at argumentasjonen er intellektuelt redeleg sjølv om ein er usamd.

  Det at folk på venstresida «behandler folk som kloakk» og «tråkker andre grupper ned i dritten» må eg få imøtegå. Ein av grunnane til at SV ønsker ein human asyl- og innvandringspolitikk er at vi ser einskildmenneska bak tala. Det er ein skjebne bak kvar einaste av dei 15 000 asylsøkjarane som kjem til Noreg i år. Vi må makte å sjå menneska også i denne saka. På same måte som vi må i alle andre saker.

 3. Hensikten med innvandringen begynner etter hvert å bli ganske åpenbar. Det er globalistene som står bak innvandringen.

  Marx forsøkte å skape revolusjon ved å sette arbeiderklassen opp mot kapitalistene. Hensikten var ødelegge den hvite, kristne sivilisasjonen, Den kommunistiske revolusjonen mislyktes i vest, fordi arbeiderne her ikke ville gjøre opprør mot kapitalistene. I Frankfurterskolen i 1930-årene analyserte man årsaken til at revolusjonen mislyktes i vest. Typiske proponenter for Frankfurterskolen som Gramsci & Marcuse forsøkte å finne nye klasser som kunne manipuleres og settes opp mot hverandre, istedenfor arbeidere mot kapitalistene. De bestemte seg for å bruke rase og innvandring som våpen i denne kampen for å splitte opp samfunnet, og de har hatt stor suksess med å skape motsetninger mellom hvite og svarte.

  Innvandringen er en del av denne splitt-og-hersk taktikken som går ut på å skape to klasser som står mot hverandre. Når de rasefremmede er mange nok, vil den herskende klassen oppfordre til rasemotsetninger og rasekrig. Det er for eksempel svært sannsynlig at regjeringen står bak skuddene mot Hvalstad asylsenter. Når innvandrerbefolkningen når et kritisk nivå, vil politikerne utføre provokasjoner som setter innvandrere opp mot nordmenn. Skuddene mot Hvalstad asylsenter ville være en typisk provokasjon fra politikernes side, med den hensikten å skjerpe motsetningene mellom innvandrere og nordmenn.

  Etter hvert som innvandrerbefolkningen øker i antall, vil politikerne utføre tilsvarende provokasjoner som skaper borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander i Norge. Dette da for å innføre politistaten i Norge. En befolkning med store, indre motsetninger vil være lett å styre etter «splitt og hersk» metoden. Et slikt samfunn, hvor svarte står mot hvite og hvor det er borgerkrig eller borgerkrigslignende tilstander, kan lett manipuleres av en liten, herskende elite i et totalitært big-brother samfunn.

 4. Eg veit vel ikkje heilt om eg eigentleg forstår måten du uttrykkjar usemja di med meg på, Pål Julius. Du meiner vel ikkje seriøst at du for alvor trur eg vil SV skal ta dissens i alt me er usamd med Ap og Sp om i Regjeringa? Det eg meiner – og som eg også føler kom godt fram i det opprinnelege blogginnlegget mitt – er at det finns ein del andre viktige saker – både i fortid og truleg også i framtid – som SV burde sagt like klårt frå i, men som det ikkje har vorte/vil verte dissens av.

 5. Eg synst du e flink, å eg e enig med deg, Pål Julius!:) Meldte meg i SV no, då eg fant ut at eg faktisk bære va med i SU. Det e great!
  HAr hadd ei utruli lærererik helg, Takk førr alt!

 6. Takk Katrine

  Stian, poenget mitt var at eg oppfatta teksten din slik at du synst det var ansdre saker som det var viktigare å ta dissens på og/eller at SV burde tatt fleire dissensar. Det meiner eg blir feil i denne omgangen. Vi må først og fremst vere nøgd denne gongen. Det å tta dissens betyr og at vi skriv frå oss mulegheit til å ha innflytelse på eit politikkområde. Dei andre sakene du nemner er viktige, men går ikkje direkte på menneskesyn. Då er det viktig å vere med å ha ei hand på rattet og ikkje overlate politikkområda til andre.

 7. Eg er også nøgd med SV denne gongen, slik eg då også skriv i den delen av innlegget mitt som du ikkje har sitert frå… 😉

  Men eg trur rett og slett ikkje strategien med å juble dei gongane det er noko å juble for og elles teie still står seg særskilt godt i møte med veljarane. Dei er alt for smarte til dét.

 8. Stian, det kan eg vere samd med deg i. Det er viktig å i alle fall gjere forsøk på å forklare kompromissa. Korfor det vi gjorde var det beste i den rådande situasjonen. Men, dette gjeld berre i store og sentrale saker. Startar vi å bruke tid på alle småsaker, alle småkompromiss så fortel vi ikkje anna enn at SV ikkje har makt og ikkje har gjennomslag. Eg er heilt sikker på at det ikkje fører til høgare oppslutning og evne til å faktisk endre på ting.

  Kanskje er vi ikkje så usamde når alt kjem til alt?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.