Kven skal drive Sameradioen

Eg har ei stund tenkt at eg burde skrive noko om utspelet frå Sametingsrådet om NRK Sameradioen. Dei skriv i institusjonsmeldinga si at:  «Sametingsrådet ser det som prinsipielt mest riktig at Sámi Radio i fremtiden organisatorisk og finansielt tilknyttes Sametinget». (Sametinget: http://samediggi.no/kunde/filer/Melding%20om%20samisk%20institusjonsutvikling.pdf side 33)

Eg kjente umiddelbart at dette likte eg ikkje. Så tenkte eg at dette måtte eg tenkje litt på før eg skreiv, men i dag oppdaga eg at Pål Hivand har skrive om dette i bloggen sin på ein god måte. Det einaste eg har å tilføye er at det vil alltid vere ei utfordring å fine ut korleis offentlege styresmakter kan eige media utan å komme i konflikt med «objektivitet», saklegheit og ei viss grad av rettferd i den forstand at alle slepp til.

Eg trur ein viktig føresetnad for at dette skal skje på ein fornuftig måte er at det finst alternative mediar i den same offentlegheita. Då kan media kontrollere kvarandre, og delvis rette opp feilskjer. Det gjev og dei som ikkje slepp til mulegheit til å nytte andre kanalar. På samisk er det vel i hovudsak berre eit alternativ, Avvir. Eg trur ikkje det er nok til at vi kan seie at det reelt sett finst alternative kanalar. Utan at eg veit det har eg og ein mistanke om at Avvir ikkje når eller blir lest av noko i nærleiken av heile den samiske offentlegheita.

One Reply to “Kven skal drive Sameradioen”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version