Eg har ikkje tal spesifikt frå denne gruppa dessverre. Dei tala/undersøjingane vi har er på eit meir overordna nivå.