Piratbåtar ligg langs sida av MV Faina. Bilete: US Navy og Wikipedia

Piratar, fisk og Somalia

Det er litt rart eigentleg, men fisk og pirat er blitt to ord som høyrer saman. Det heiter ikkje sjørøvarskip no lenger, det heiter pirattrålar. Spørsmålet blir, korleis henger desse…

Les meir Piratar, fisk og Somalia
Utvalet foreslår å begrense kapitalen si kontroll over fiskeria langs kysten

Kystfiskeutvalet

I dag har eg vore på høyringa Troms fylkeskommune arrangerte om kystfiskeutvalet si innstilling. Det fulle namnet er "NOU 2008:5 Retten til fiske i havet utenfor Finnmark". Innstillinga går i…

Les meir Kystfiskeutvalet
Isbjørnane ropar på hjelp frå SV for å berge klimaet. Foto: Grant Neufeld, Flickr

SVs arbeidsprogram: Klima og miljø

Kapittelet om klima og miljø er det første kapittelet i forslaget til nytt arbeidsprogram i SV. Det er bevisst plassert først for å vise at dette er det viktigaste politiske…

Les meir SVs arbeidsprogram: Klima og miljø
Kong Salomo dømer mellom to kvinner som krev same barn. Bilete: Gustave Doré, takk til Wikipedia for fila

Kong Salomos miner

Enno husker eg vagt at eg las Kong Salomos miner som ganske ung gutt. Det var ei spennande bok. Det er derfor ikkje så lite artig at forskarane no meiner…

Les meir Kong Salomos miner

End of content

Ingen fleire sider å laste