Noreg må støtte Island

Island har store finansielle problem for tida. Valutaen er i fritt fall, og renta går kraftig opp. Island har allereie nasjonalisert den tredje største banken i landet. VG skriv i dag at dette har utløyst ein debatt på Island om tilknytting til EU og å ta i bruk euro som valuta. Eg skal ikkje ha sterke meiningar om korleis Island ordnar seg i forhold til EU, men eg meiner no at det er på tida at Noreg gjer det vi kan for å hjelpe Island i denne situasjonen. Noreg er i ein svært sterk finansiell posisjon. Vi kan stille pengar til disposisjon for Island slik at dei med truverd kan bakke opp valutaen sin og bidra til å få den islandske økonomien på fote igjen. BBC skriv i dag:

The country’s credit rating was slashed after the Glitnir nationalisation. The Icelandic krona, which had lost more than half its value since last summer, lost a further 14% this week. The government is openly divided on whether to keep the currency or ditch it – and adopt the euro. There’s a growing sense that this country, with just 300,000 people, is too small to cope. Sigurdur Kristjanson, an MP from the prime minister’s party, disagrees.

Eg er ingen økonom, men eg er sikker på at Noreg kan gjere noko i denne situasjonen viss vi vil, og dersom Island vil. Då bør Stoltenberg og Halvorsen seie i frå til Island at om dei treng hjelp er vi villige til å stille opp. Såpass bør vi gjere for eit naboland i krise.

Den islandske økonomien er i fullt utbrot, bilete frå Wikipedia
Den islandske økonomien er i fullt utbrot, bilete frå Wikipedia

Oppdatert: Dagbladet skriv om saka her Oppdatert 2: Kristin Halvorsen seier at Noreg er klår til å hjelpe Island.

5 Replies to “Noreg må støtte Island”

 1. Vet ikke om Norge kan eller vill hjelpe island. Litt spesielle tider over hele verden ,Men Island og Norge har en hel del felles historie bare så du er klar over det Ola Nordmann.

 2. Hei Pål.
  Takk for ditt innlegg og gode råd.
  Det er den islandske befolkningen som må lide for denne krisen. Gjelda stiger for hver dag, prisene skyter opp og kronen har blitt devaluert med 90 % i år og sparepenger brenner opp i bankene. Vi er avhengig av å importere nesten alt fra utlandet og det er dyrt å få sendt varer hit. Ikke minst etter at oljeprisene har blitt så høye.
  Underbalanse er i utenlandshandel og vi mangler valuta.
  Eiendomsmarkedet er helt dødt og folk kan ikke selge eiendom for å komme seg ut av det verste og det er vanskelig å få lån.
  I forhold til den norske kronen har eiendomsverdi falt til det halve samtidig som lånene blir høyere.
  Lønnsoverenskomstene som er gjort er for lengst borte og nye forhandlinger står ikke på dagsorden.

  Mange ser mot EU som den eneste utvei ut av krisen. Hvis det blir nødløsningen, blir Norge alene utenfor.
  Jeg er norsk og har bodd her i tilsammen 30 år. Som jeg ser det, vil ikke Island klare seg uten hjelp utenfra.
  Hvis det går på den verste vei,vil det få konsekvenser i mange land blant annet også i Norge.
  Islendingene er stolte og flinke og har et stort pågangsmot, men denne gangen ser det ut at vanskelighetene er så store at de trenger hjelp.
  Med beste hilsen fra Heidi

 3. Islendingene er historisksett nordmenn, selvfølgelig bør den norske regjeringen hjelpe dem, man kan ikke la være å hjelpe sine nærmeste. Selv om de i sin tid flyttet dit for å slippe å betale skatt.

 4. Jeg ser at noen har signert den øverste kommentaren med mitt navn, men det er altså ikke jeg som mente at «Island må råtne» og at vi har ingenting til felles.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.