OL, Tromsø og Noreg

Eg må innrømme at eg er litt tvisynt når det gjeld eit eventuelt OL i Noreg i 2018. På den eine sida trur eg det ville betydd svært mykje for Noreg, og Nord-Noreg spesielt med eit norsk OL-arrangement i Tromsø i 2018. Det ville betydd ei oppgradering av infrastruktur, ei profesjonalisering av reiselivet og marknadsføring av landsdelen som har stort potensiale.

Òg, ikkje minst. det ville blitt ustyrteleg artig. Eg veit ikkje heilt kor det er med deg, men eg liker å gå på fest av og til. Eg set pris på å bli invitert på middag. Då er det vanleg at ein inviterer tilbake. Liker ein å danse, så må ein by opp til dans ein gong i blant. Det meiner eg at Noreg skal gjere.

Esten O. Sæther kommenterer saka i Dagbladet i dag. Han skriv:

Den gjelder å se anlegg, idrettsutvikling og nasjonal helse under ett, der skillelinjene ikke går ved ja eller nei til en ishockeyhall i Tromsø og ellers har lite å gjøre med hvor vi bor i landet.

Det triste er at å sjå under eitt så alt for ofte er kode for å sjå det sentrale Austlandsområdet.

Men, det er dyrt, eg innser det. Eg kjenner på meg at det ikkje er med lett hjarte eg argumenterer for eit arrangement som vil koste 30 milliardar, med ein nettokostnad for samfunnet på 20 milliardar, 10 milliardar om ein reknar med materielle fordelar. Så det er kostnaden då for ein idrettsfest, for å bygge ut viktige idrettsarenaer i Nord-Noreg, for å marknadsføre landsdelen, for å samle idrettsnoreg. 10 milliardar. Det er mykje pengar, men det skal fordelast på 10 år, altså ein milliard i året. Er det mykje? Tja, 47 i staden for 48 jagerfly – omtrent. Ein avrundingsfeil på statsbudsjettet – omtrent.

Det kan ikkje vere pengane som avgjer dette. I alle fall ikkje pengane for staten. Dei finst, det handlar berre om vilje.

Eg er meir bekymra for Tromsø kommune sine kostnadar i ein periode fram til IOC avgjer kven som skal få leikane. Det kostar mykje pengar å søkje. Det er pengar Tromsø kommune ikkje har. Dei pengane er viktige i debatten. Dei 10 milliardane er ikkje det.

Viktigare i debatten er kanskje ein diskusjon om miljøkostnadane med eit OL i Tromsø. Transportøkonomisk institutt har laga ein interessant rapport om dette. Det spørsmålet eg ikkje synst dei svarer på er om eit OL i Tromsø vil føre til meir eller mindre utslepp enn eit OL andre stader.

Det vil avgjere mitt endelege standpunkt i saka. No er eg framleis for OL i Noreg, arrangert i Tromsø. Eg er inderleg forbanna på det sentrale Oslo-miljøet både i politikk og idrett som undergrev dette prosjektet, som dei undergrev så mykje anna satsing i Nord-Noreg.

Oppdatert:

Dagbladet skriv litt om saka her, spesielt om at idrettstyret blir sett under hardt press

Oppdatert to:

Så har idrettsstyret sagt nei. Det er kanskje greitt å få ei avklaring, sjølv om det var ei feil avklaring?

3 Replies to “OL, Tromsø og Noreg”

  1. Altfor seint skjønte jeg at sør/nord konflikten var den store årsaken til at vi ikke får ol. E. Sæter er en del av den store skaren som ikke vil ha ol til Nord-Norge av den oppfatning at vi ikke kan gjennomføre det.. Altfor dyrt er hans oppfatning… Skal vi bruke så mye penger bør det gjøres i på Aker brygge å helst ingen andre steder.. Idrettspersident Paule har tydelig vis også skjønt det faktum.. Send gjerne en ishall eller en annen hall til nord, hvilke spiller ingen faktum bare ikke ol.. Fy for et direkte dårlig spill som drives..
    Skjønne at de mektige østlandsintressene ikke ønsker noe nordover… Da har vi desverre tapt.. Skulle ønske at nordområdene fikk ivareta verdiskapningen i landsdelen i egen område og ikke sende pengene til østlandet… Da hadde det stått dårligere til i sør… Gremmes over fiffen som har så utrolig dårlig moral..

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.