Maktesløyse og motstandskamp

Den sterkaste kjensla eg får når eg ser på TV og les om dei masakrane som går føre seg i Gaza no, er maktesløyse. Eg skulle så gjerne ønska at eg kunne gjort noko for å stoppe dette, og eg skulle ønske Noreg og denne norske regjeringa kunne gjort noko kraftfullt på mine vegne. Eg er glad for protestane frå regjeringa, men det er på tide å kalle ambassadøren heim og bruke sterkare ord og kraftigare diplomatiske virkemiddel enn det vi har gjort til no. For det skal vist bli verre.

Eg har ikkje enno sett filmen om Max Manus, men det slår meg at det er ein motsetnad mellom den norske herleggjeringa av den norske motstandskampen mens vi samstundes prøver å likestille palestinarane sin kamp mot okkupanten Israel, med Israel sine overgrep mot sivile i okkuperte ommråde. Det er då ingen som ville funne på å likestilt den norske motstandskampen med dei naziztiske overgrepa. Det er det vi gjer når vi ber begge partane om å besinne seg. Palestinarane har loven på si side, det har ikkje israelarane.

Det betyr ikkje at den eine sida er englar og den andre er djevlar. Slik er det aldri, skuld og ansvar er fordelt på begge sider. Det er likevel ingen tvil om at Israel er okkupasjonsmakta og er dei sterkaste, medan palestinarane er dei okkuperte og dei svakaste. Då er det Israel som sit at med hovudansvaret. Nokre kassam-rakettar mot Israel kan aldri endre dette. .

Tromsø er vennskapsby til Gaza. I dag var det ei markering i byen mot Israel sine overgrep. Eg er glad og stolt over å bu i ein by som tar vennskapet sitt på alvor. Eg er glad for at ordføraren tar vennskapet på alvor. At han har vore i kontakt med ordføraren i Gaza og at han stiller opp på markeringa. Det er no Gaza treng venner, og eg er glad for at Tromsø stiller opp. Bileta under er frå markeringa i dag. Kvaliteten er ikkje så god, men det er det beste eg fekk til med mobilkamera.

Du kan lese meir om aksjonen og sjå bilete hos NRK og Bladet Tromsø . TV2 si sak finn du her.

Sondre Olsen har tatt eitt heilt anna utgangspunkt, han skriv:

Hvis vi først skal boikotte, må det være av Hamas. Hamas er en terrororganisasjon som gjør at et utgangspunkt for samtale ikke finnes. Når Hamas-charteret har et innhold som tilsier at det er et mål å utslette staten Israel, har de selv sørget for å miste plassen ved forhandlingsbordet.

Eg trudde då at den norske motstandsrørsla og dei allierte hadde som mål og utslette nazi-regimet? Det betyr ikkje at eg er samd med Hamas. Faktisk ikkje eingong i nærleiken, men vi skal vere forsiktig med å fordømme korleis folk vel å føre motstandskampen sjølv om vi ville valt andre middel. Eg trur at både Hamas og Fatah ville vore tent med ein annan strategi. Eg trur ein ikkje væpna motstandskamp ville vore mykje meir verknadfsfult enn kassam-rakettar. Dersom palestinarane skal kunne «vinne» må dei skaffe seg oppslutnad i USA. Det gjer dei ikkje med dagens strategi.

VG har samla mykje stoff her.

25 Replies to “Maktesløyse og motstandskamp”

 1. Jeg gir blanke faen i hvorvidt jødene og palestinerne skyter hverandre i fillebiter eller ei, men én ting må da for pokker være klart i krig:

  LA BARNA VÆRE!

  Man ser bildene som mediene presenterer nå, bilder av blodige og døde småbarn. Det er helt sykt. Jeg klarer ikke å forstå det, så det synker ikke inn. At noen har hjerte til å bombe barn og andre sivile på den måten…

  Måtte de israelske lederne få sin straff.

 2. Jeg håper Israel en gang for alle tar seg av disse palestinske terroristen og får utslettet dritten. ett digert gjære rundt hele midtøsten og den muslimske verden hadde vært tingen. så hadde vi sluppet og ofret vestlige soldater. de hadde sikkert klart og utslette seg selv ganske effektivt. stå på Israel.

  1. LOL!!!! Med en slik innsikt i verdensproblemer burde du jobbet i FN, bengt. Hva med å teppebombe midtøsten med atomvåpen? Selvfølgelig da sammen med alle muslimske land! At det bare er en mikrofraksjon av alle verdens muslimer som er militante islamister er jo ikke noe å ta med i beregningen. Tulledetaljer, ikke sant?

   Jeg tror den enkleste måten å oppnå fred på er å vise respekt overfor sine medmennesker fremfor å bombe, undertrykke, og okkupere fattige land. Slik israel driver på gaza nå, skaper de masser av nye terrorister. Klarer du virkelig ikke å forstå det, bengt?

 3. Det blir alt for lettvint å sammenligne norsk motstandskamp og en lurvete terrororganisasjon. Forskjellene er veldig store.

  1. Norge angrep ikke Tyskland, men motsatt. Israel har ikke startet noen av krigene der i distriktet. Araberne har alltid startet krigene, og heldigvis har de alltid tapt ogaå.

  2. Norske motstandsfolk gikk aldri etter sivile. Terroristene i Hamas går kun etter sivile. Det er derfor de kalles terrorister og ikke motstandsfolk.

  3. Gaza er ikke okkupert, bare avstengt. Norge var okkupert. Og jeg skjønner godt at Israel vil ha en ordentlig mur for å holde rabiate, hjernevaskede muslimer med selvmordsbomber unna seg.

  Det finnes nok en del andre forskjeller også. Poenget mitt er at en slik sammenligning ikke holder mål. Hvis du ser på nyhetene en tilfeldig kveld, vil du se at en stor del av nyhetene er muslimer som har begått voldshandlinger/terror forskjellige steder i verden. Palestinerne er ikke noe forskjellige. De indoktrinerer barna fra de er små til å hate israelere. De diskriminerer de få kristne palestinerne som finnes, og alle muslimske land er så godt som jødefri. Mens i Israel lever det mange muslimer. Hvem er apartheidregime?

  Dette angrepet har Hamas bedt om lenge. Og de får som fortjent. Dessverre er dette umulig uten at sivile liv går tapt.

  1. Arnt, sjølvsagt er det ei lettvint samanlikning. Tidene er ulike, situasjonen er ulik. Det er likevel ein del grunnleggande samanfall. Det viktigaste er at det ikkje er noko folkerettsleg tvil om at både Noreg og Gazavar okkupert, og at motstandskamp er legitimt. Sjølv om Israel for augneblinken ikkje har soldatar i Gaza forhindrar ikkje at landområdet er okkupert. Israel har full kontroll over alle grenser og kan gå inn at kva tid som helst.

   Og, også den norske motstandskampen hadde sivile offer, og delvis usemje om kva som var sivile og kva som var millitære mål.

 4. Helt klart at Israel har et overordnet ansvar for å få løst denne konflikten. Jeg forstår at de føler de må reagere når noen bomber de med missiler, men å få israel til å angripe er jo akkurat hva hamas ønsker seg. Skjønner ikke israel dette? Når hamas skyter ut disse rakettene sine, kan det sammenliknes med dukkemesteren som trekker i trådene for å få dukken sin til å danse. Og israel danser som bare det gitt!

  Helt enig i at det er paralleller mellom alle slags motstandskamp der et folk kjemper mot okkupantene sine, det være seg palestina, norge, irak eller afghanistan. Men det er også store forskjeller. Det er det viktig å huske på. Pål julius skogholt trekker parallellene litt langt når han sympatiserer med hamas sin erklæring om israels utslettelse som mål på bakgrunn av at han sier hitler-tysklands utslettelse var den norske motstandsbevegelsens mål. For det første var ikke dette motstandsbevegelsens mål. Det var å få tyskerne ut av norge. For det andre kan jeg ikke se annet enn at palestinere og jøder rett og slett er nødt til å lære seg å leve side om side i fred før man har en løsning på denne konflikten. Enkelt og greit!

  1. Euqid, eg må ha uttrykt meg klumsete dersom det framstår slik at eg sympatiserer med HAmas sitt charter, og Hamas sitt mål om utsletting av Israel. Det gjer eg ikkje, eg tar sterkt avstand frå det Hamas står for og forsvarer Israel sin rett til å eksistere.

   Det betyr ikkje, at eg ikkje har stor sympati med den mostandskampen som Hamas og palestinarane fører, og at eg meiner dei har rett til å føre denne motstandskampen. Eg skriv og i bloggposten at eg meiner Hamas har valt feil strategi.

 5. Å samenligne norsk motstandskamp med dette er helt på tryne. De norske motstandsorganisasjonene gikk ikke inn for å få flest mulig av sin egen sivilbefolkning drept. Hjemmefronten forskanset seg ikke i tett befolkede områder for å bruke sitt eget folk som skjold. Trekk ikke norsk motstandsbevegelse ned i dritten.

  1. Eg trekk ikkje den norske motstandskampen ned i dritten. Eg sei at den norske motstandskampen var legitim – noko mange nazistar var usamde i. Og at palestinarane har ein legitim rett til å drive motstandskamp. I tillegg seier eg at eg synst Hamas har valt feil strategi for kampen sin.

   1. Når du samanliknar heimefronten med desse rabiate sjølmordsbombarane dreg du gode nordmenn ned i skiten. Ingen nordmann kunne tenkje seg å gøyme seg bak vergelause sivile medan dei skaut på tyske soldatar. Ingen nordmenn prøvde med vitande og vilje å få mest mogeleg sivile skadde for å utnytte dette i eigen propaganda.
    Løysinga på problemet i midtausten er å dele landet. Det vart gjort i 1948. Eller skal vi forsøkje det arabiske alternativet? Drep alle jødar.

    1. Løysninga er vi i alle fall samde om Losen. Det må ei to-statsløysning til. Og, denne må vere innafor grensene frå 1967 (sånn circa). Så står vi att med korleis vi skal løyse problemet med alle dei somvart fordrivne frå heimane sine då Israel vart opprett i 47/48. Situasjonen er vel slik at det er utopisk at desse palestinarane skulle få komme heim, men dei må i alle fall få ein kompensasjone som er verd noko.

     1. Du er naiv. Finn ein palestinar som vil godta det.
      Dei fordrivne palestinarane kan vel ta plassen til dei fordrivne jødane.
      Einaste løysing er å trekke seg heilt ut og la dei verte ferdige, utan innblanding frå vår side. Arabarlanda er ti gonger so mange og ville lett kunne slå Israel. Dei har no fått prøve nokre gongar.

  2. At det er paralleller betyr ikke at ting er identiske, losen. Om du ikke klarer å se likheter til tross for forskjellene, sier det mer om din mentale kapasitet enn om min evne til sammenlikning…

 6. Sammenligningen holder i massevis, den. De tyske nazistene gikk inn i og okkuperte Norge og Oslo, og de europeiske zionistene gikk inn i og okkuperer Palestina og Gaza. Da Max Manus og Gutta på Skauen aksjonerte og saboterte, var det for å få en raskest mulig slutt på naziregimet i Oslo. For de palestinske motstandsgruppene er målet å få en slutt på zionistregimet i Tel Aviv.

  Det siste inlegget frå Vidd er Du grønne knitrende..

  1. Hvor er Palestina? Landet du refererer til finnes ikke. Gaza er en del av Egypt som de ikke vil ha igjen fordi der er så mange brysomme mennesker der. Israel har måttet holde dem med strøm og mat i mange år og det eneste de får igjen er raketter.
   Når man har så lite historiske kunnskaper som du bør man tie stille. Det eneste du kommer med er rasistisk retorikk.

   1. Jahaja.. Er du uenig i at det tyske regimet i Oslo i 1940-1945 var et naziregime? Er det rasisme å hevde noe slikt? Eller er du saklig uenig i at Tel Aviv-regimet er zionistisk?

    Hvis du faktisk skulle være av den oppfatning at okkupantregimet i Tel Aviv ikke er zionistisk, ville jeg sette stor pris på om du kunne dokumentere denne påstanden.

    Men sannsynligheten er vel stor for at du ikke aner hva zionisme er, hvilken selvsagt vanskeliggjør en saklig meningsutveksling, enn si en virkelig dialog.

    Det siste inlegget frå Vidd er Du grønne knitrende..

    1. Tysk invasjon av Norge var ikke støttet av FN.
     Det var ikke en stor andel av Tyskere i Norge før krigen.
     Tyskland hadde ingen historisk tilknytting til Norge, bortsett fra handel.

     Har Jødene rett på et land?
     Om ja, hvor? Hvem skal vi fordrive da?
     Om nei, hvorfor stoppet vi da Hitler?

     I den grad et regime i Tel Aviv finnes, er det sionistisk etter Theodor Herzls tolkning av ordet. Noe annet ville ha vært merkelig.
     At du og andre legger en annen mening til ordet må ikke tolkes dithen at regimet støtter ultraradikale høyre.

     Ikke bland ordet rasisme inn hver gang du sier noe. Du vet tydligvis ikke hva ordet betyr.

     1. LOL!!! Snakker om spissformuleringer gitt!!! Her er definisjonen på rasisme:

      Rasisme refererer normalt til en oppfatning av at menneskers verdighet og/eller deres rettigheter og plass i samfunnet varierer avhengig av deres rase, og til handlinger og politikk som bygger på en slik oppfatning. Rasisme forutsetter at arten menneske kan deles inn i forskjellige raser. Hvilke av disse rasene rasismen retter seg mot kan variere, gjerne avhengig av demografiske og politiske forhold.

      Rasisme kan også defineres mer snevert, til et system som medfører undertrykking basert på rasemessig forskjellsbehandling. Den personlige oppfatningen betyr i en slik definisjon lite, det er systemet (staten, organisasjonen osv.) som står for rasismen. Dette er en mindre vanlig definisjon.

      Så over til dine andre lite nyanserte kommentarer, som forøvrig nesten kunne vært formulert av bush, he he. Om så jødene ikke skulle ha rett på et land, er ikke det ensbetydende med at de bør utryddes. At du ikke klarer å se noen mellomting her, forteller igrunn mye om din tankegang. Cowboyretorikk!!!

      Når støttet FN israels okkupasjon av palestinske områder? Dette er nytt for meg og resten av verden, så FN må ha glemt å offentliggjøre dette standpunktet. Du skjønner det at i offisielle media tar FN avstand fra israels okkupasjon av palestinsk territorium…

 7. Jeg spurte på en svensk webside som hadde samme holdning som deg om det var greit av vi avfyrte 100 raketter om dagen mot malmø sålange vi holdt oss unna stockholm for å få tilbake jemtland og herjedalen som svenskene okkuperte mot vår vilje..

  Jeg regner med at jeg har din støtte til dette, og at sverige vil bli ansett som et land med fascistiske tendenser hvis de våger å sende raketter tilbake?

  Som du sier det er jo bare noen små raketter i ny og ne (med oppmalte stålbiter i sprenghodet for maksimal «effekt» selvsagt), og selv om de ikke har styringsmekanismer og slikt slik at de treffer barnehager og skoler så er det jo kun fordi vi ikke får tilgang til saab sin teknologi for raktettstyring! Og siden storindustrien (saab etc.) er styrt av neo-cons (og jøder!!) så er det vel trygt å si at det er USA som fikk meg til å bombe malmø, ikke sant?

  Torgrim

  1. Torgrim, kommentaren din fekk meg til å smile, det skal du ha. Og ja, hadde Sverige okkupert Noreg så kunne vi diskutert om rakettar mot Malmø ville vore ein god strategi. (Jämtland og Herjedalen har vi gjeve bort i ein traktat og er ikkje rekna som okkupert)

   Eg trur uansett eg ville valt ein anna strategi, akkurat som eg skriv i innlegget mitt at eg meiner Hamas har valt feil strategi.

 8. Det er bra du smiler, for jeg er dypt seriøs når det gjelder faktisk hele Sverige.

  Ifølge min hellige runebok som er en eksakt kopi av den Odin (BOÅ)(blod og ånd!!) skrev, så er alle områder som de virkelige vikinger (nordmenn) rådde over for all tid Odins (BOÅ) territorium, og de svenske myndigheter og mye av dets populasjon er i mine (og Odins) øyne skitne omskrivere av Hans bok, der de inkluderer både Frøya og Tor og Loke som likestilte guder!! Odin er STØRST! Odin er STØRST! Odin er STØRST! (ok jeg roer meg ned nå, men ikke diss Odin (BOÅ) da går jeg i beserker-sonen min og det er kun din egen skyld at du provoserer meg (det har Jonas Gahr Støre sagt).

  At det forvirrede Danmark «ga bort» Jemtland og Herjedalen fordi vi engang var underlagt dem, er ikke bare ugyldig med usant selv om noen påstår at det har bodd svea-svensker i sverige i gammel tid og opp til i dag. Det er typisk propaganda fra EU (store satan) og Sverige (lille satan) som det ikke fins bevis på i det hele tatt. Alle gamle fornminner er Norsk-Odiniske og KUN det, spesielt Uppsala templene som var rent Islam.. ups rent Odinske og KUN det, det har flere kjente professorer i historie funnet ut. (Det står ikke noe i Runeboken om Uppsala, men den står beskrevet i romerske skrifter, noe som beviser hvor hellig Uppsala er for de med den rette troen.)

  Men all denne troen min på Odin (BOÅ) etc. har selvsagt ingenting med min kamp mot Sverige å gjøre, selv om det er akkurat det som står beskrevet i manifestet mitt i sirlig gammel runeskrift. De skitne, dyriske svenskene (ops, jeg mener den Sveaistiske fascistiske regjeringen som styrer i Sverige), er okkupanter og må forsvinne for at vi fredselskende Odinister skal få vår rettferdighet.

  Jeg oppfordrer derfor alle frie og følende mennesker (som ikke tar fakta så tungt) til å støtte min/vår rakett-kamp mot Sverige, slik at de fascistiske Sveaister tilslutt gir opp og gir oss vårt land (hele sverige) tilbake som alltid har vært ODINS land og ALLTID skal være det.

  Siden vi er en fredfull og fullkommen! religion/ideologi, så kan svenske kvinner fålov til å henge litt rundt oss Norsk-Odinister etter overtagelsen, siden så mange av mennene ikke ville bli Odinister.. barna blir selvsagt kun Odinister med dødstraff for frafall.

  Forresten når jeg tenker meg om, så er vel egentlig Odin hersker over hele jorden..hmm..kan grunnen til så mye skitten falsk religion i verden være at de ikke følger Odin tro? Hvis boken sier det så må det jo være riktig..

  Torgrim

  1. Jeg håper for din egen skyld at dette innlegget er en fleip fra ende til annen. Alternativet er jo at du har valgt å være en mennesklig struts…

   Ser liten grunn til å tro mer på norrøn mytologi enn noen annen. Religion er kun nettopp det…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version