Mørketid i Tromsø – mørkt?
Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.