Finanskrisa – vi treng styring av marknaden

Kristin Halvorsen har saman med regjeringa styrt økonomien på ein god måte. Foto: Wikipedia

Finanskrisa har vist oss fleire ting. Den viktigaste lærdomen frå krisa så langt er at skal marknaden fungere så må han styrast, til tider med hard hand. Ein frislept marknad er ustabil og vil føre til kriser med jamne mellomrom. Eg er godt nøgd med korleis denne regjeringa har styrt Noreg. Vi har brukt litt mindre pengar i oppgangstider slik at det er rom for å satse i nedgangstider. Kudos til Kristin, Jens og dei andre i regjeringsapparatet, og veljarane er samde, skriv Dagbladet og VG

Eg har tidlegare skrive litt om finanskrisa her

Eg er svært spent på den krisepakka som Regjeringa har sagt skal komme i månadsskiftet januar/februar. Denne pakka kan bli avgjerade både for korleis krisa blir i Noreg, og korleis det kjem tilå gå ved valet til hausten. Mulegheita i denne krisa er at vi kan satse stort på å legge om til miljøvenleg teknologi og på å oppgradere offentlege bygnader og infrastruktur. Det vil skape ringverknader i økonomien og gje oss eit betre samfunn på sikt.

Først vil vi understreke at ei pakke ikkje må vere ei lånepakke, eller ei pakke som set store krav til eigendel frå kommunane. Dette vil gjere det vanskeleg for mange å benytte pakka. Kommunane har i stor grad allereie for stor gjeld, og gjeld vil på eit eller anna tidspunkt slå inn på driftsbudsjettet anten det er rente eller avdragsfritt i ein periode.

Overordna meiner eg at det er viktig å benytte krisa til å satse på miljøløysningar. Spesielt innan energi, men og når det gjeld trafikk. Ei pakke bør legge opp til ei satsing på enøk, nye energiformer – spesielt vind og bioenergi samt gang-sykkelvegar og busstrasear. Dette vil vere med på å vise ei retning som SV (men og AP og SP bør vere interessert i dette?) kan stå på.

Eg ønsker meg og ei satsing på kultur, både bygg, kulturminne og drift. Det gjev arbeidsplassar direkte og indirekte. Eg vil likevel understreke at pengar som evt. er tenkt til kommunal drift må vere varige og utanfor ramma av dei vanlege kommuneoppgjera. Viss ikkje vil det bli ei avveging mellom eldreomsorg, skole og alle andre gode tiltak.

Utover dette er eg opptatt av vedlikehald og nybygging av skolar og ei satsing på fylkesvegar og øvrige riksvegar. Skolebygningar treng vi ikkje utbrodere, men når det gjeld vegar er det standardheving, rassikring og framkommelegheit som er det viktigaste. Eg vil heller ikkje unnlate å nemne jernbane frå Narvik til Tromsø som eit viktig prosjekt, sjølv om prosjektet ikkje er spadeklart.

Dette er mi ønskeliste. Krisa er ei mulegheit til å flytte forbruk frå den private økonomien til den offentlege. Det vil gje eit betre samfunn for alle. Skolar må ha same kvalitet som private hus. Det har ikkje alle i dag.

3 Replies to “Finanskrisa – vi treng styring av marknaden”

  1. »Den viktigaste lærdomen frå krisa så langt er at skal marknaden fungere så må han styrast, til tider med hard hand.» Hadde myndighetene gjort stikk motsatt av hva de har gjort, altså støtte småbedrifter ved å gi dem maksimal frihet, og heller holde et øye med dem som bygger seg monopol, da er vi enige. Det var også dette som var grunntanken til amerikas grunnleggere. Det er absolutt INGENTING som er mer istand til å redde et lands økonomi mer enn friheten til å handle nasjonalt/internasjonalt, uten av mundighetene og Statan legger sine klamme tyranniske fingre rundt frihandel. Da mener jeg altså frihandel for VANLIGE folk, og IKKE de store som bør overvåkes og saumfares ned til hver minste detalj.

    »Ein frislept marknad er ustabil og vil føre til kriser med jamne mellomrom. »
    Jammen kjære vene, vi har ALDRI hatt noe fritt marked i senere tid. Hvis du har studert dette »frie» markedet litt, vil du fort finne ut dette dreier seg om monopolisme med myndighetene som støttespillere. Hvermannsen har ikke fått lov til å delta i noe FRITT marked, eller ekte Kapitalisme, her i Norge på minst 50 år.

    Jeg lurer svært på hvem du mener skal betale disse pakkene du snakker så varmt om. Hvis du mener at folk flest skal gjøre dette via enda høyere skatter, så vil selv ikke DU tjene nok til å »putte mat på familien» og vil være fullstendig avhengig av at Statan gjør det for deg. Skjønner du da hvor lite kontroll du får over ditt eget liv, og din helse?

    Jeg håper du ikke er kommunist, eugenist, elitist eller noe i den slengen. I såfall skal du vite at du ikke er noe bedre enn dem som forespråker råkapitalisme/monopolisme/merkantilisme/fascisme/sosialisme/nasjonalsosialisme, for kommunismen er bare en avart av de førnevnte, og fungerer helvetes dårlig for folk flest.

  2. om finanskrisa {seesmic_video:{«url_thumbnail»:{«value»:»http://t.seesmic.com/thumbnail/pgQ8TcvXIR_th1.jpg»}»title»:{«value»:»om finanskrisa «}»videoUri»:{«value»:»http://www.seesmic.com/video/U7rdqwZaxz»}}}

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version