Bush sine år «in Office»

Denne videoen frå Jon Stewart er vel verd å sjå

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.