De blør i Gaza

Denne tekstmeldinga blir no sendt frå telefon til telefon. Eg har ingen grunn til å tvile på det som står der:

«Takk for all støtte.. De bombet det sentrale grønnsakmarkedet i Gaza by for to timer siden. 80 skadde, 20 drept, alt kom hit til Shifa. Hades! Vi vasser i død. blod og amputater. Masse barn. Gravid kvinne. Jeg har aldri opplevd noe så fryktelig. Nå hører vi tanks. Fortell videre, send videre, rop det videre. Alt. GJØR NOE! GJØR MER! Vi lever i historieboka nå, alle! Mads G, 3.1.09 13:50, Gaza, Palestina»

I Tromsø skal det vere ei lysmarkering på Torget mellom 1700 og 2000 i dag. Les meir hos Palestinakomiteen.

Ta og ein titt på denne videoen

Her er nokre bilete frå markeringa i Tromsø i dag

Du kan lese meir om markeringa hos NRK, Bladet Tromsø og Nordlys. Du kan lese det eg har skrive om Gaza her.

13 Replies to “De blør i Gaza”

 1. Hei

  Jeg lurer på to ting:

  1. Hvordan vet du at du kan stole 100% på Mads Gilbert sin fremstilling av konflikten? Så du ikke nyhetene på Lørdag (enten var det TV2 eller NRK) hvor han ble intervjuet og sa at Israel hadde droppet flygeblad hvor de truet palestinerene vekk. NRK sin egen reporter sa på kveldsnyhetene i går Søndag at hun hadde lest de samme flygebladene, og der sto det at Israel advarte innbyggerene og sa de måtte komme seg i dekning. Mads Gilbert sin uttalelse ble m.a.o avkreftet av NRK sin egen reporter.

  For når alt kommer til alt, det å advare er ikke det samme som å true.

  2. Hvorfor har dere aldri demonstrert på torget her i Tromsø mot Hamas sitt menneskesyn? Hvorfor har dere aldri demonstrert når Hamas har sprengt i stykker uskyldige jøder og utsetter uskyldige jøder for raketter, traktor terror, og kidnappinger?

  For meg, så virker det som om dere vil ha fred. Men kan dere se hvor urettferdig det virker når dere hele tiden demonstrerer bare når palestinerene lider, men torget i Tromsø er tomt hver eneste gang Israelere lider?

  For meg personlig, så virker det som om dere aksepterer jødisk lidelse og undertrykkelse. Men det virker også for meg som dere aksepterer palestinsk lidelse, fordi dere demonstrerte ikke når Fatah og Hamas drepte hverandre og påførte hverandre lidelse. Dere demonstrerer heller ikke når Hamas bruker sivile som skjold.

  Ble litt mer enn to spørsmål, jeg vet det. Men jeg håper du gir meg ærlige svar på det. For etter å ha debatert nå i et par dager med mennesker som deltar på denne type demonstrasjoner, og jeg har stilt de en del kritiske spørsmål, så har jeg enda ikke fått svar på noen av de. Jeg håper du er en av de første som faktisk gir meg noen svar.

 2. Til punkt ein, så uttalte eg meg kanskje litt klossete. Eg har ingen grunn til å tvile på at det er slik Gilbert oppfattar situasjonen og at meldinga faktisk kjem frå nokon som er i området og opplever situasjonen på kroppen. Så blir det opp til kvar av oss kor mykje vi trur på at Gilbert si oppfatting er den rette.

  Til punkt to, grunnen til at det blir demonstrasjonar no er at situasjonen eskalerer og blir sett på spissen. Då blir det reaksjonar. Det er mykje eg og mange andre sikkert burde demonstrert mot, Hamas sitt menneskesyn som er forferdeleg, overgrepa til Lords Resistance Army, situasjonen i Kongo, krigen på Sri Lanka, sjølvmordsbombing, urettferdigheita i det internasjonale handelssystemet, bruk av pengar på våpen når folk svelt, overgrepa i Tsjetsjenia, fritt Tibet!, ein sterkare offentleg sektor i Noreg, osb. Korkje eg eller andre maktar alt. Det at eg ikkje til ei kvar tid klarer å protestere mot alt, kan ikkje haldast mot meg i denne saka.

 3. Siden du ikke svarte på spørsmålene mine, så gjentar jeg de:

  1. Hvordan kan du stole på Mads Gilbert, når fakta fra NRK taler for at han fordreier sannheten?

  Jeg tviler heller ikke på at han opplever det slik, men det jeg vil ha svar på er hvordan du personlig kan stole på det han forteller når NRK selv vitner om at han fordreier sannheten.

  2. Jo det kan faktisk holdes mot deg i denne saken, for den som protesterer så sterkt i dette tilfellet, men tier still i andre tilfeller, aksepterer lidelser i de andre tilfellene.

  Også lurte jeg på en ting til, kan du forstå min side av saken når jeg skriver følgende ?: «For meg, så virker det som om dere vil ha fred. Men kan dere se hvor urettferdig det virker når dere hele tiden demonstrerer bare når palestinerene lider, men torget i Tromsø er tomt hver eneste gang Israelere lider?

  For meg personlig, så virker det som om dere aksepterer jødisk lidelse og undertrykkelse. Men det virker også for meg som dere aksepterer palestinsk lidelse, fordi dere demonstrerte ikke når Fatah og Hamas drepte hverandre og påførte hverandre lidelse. Dere demonstrerer heller ikke når Hamas bruker sivile som skjold.»

  Kan du forstå hvorfor jeg blir opprørt når jeg hører, ser og leser om Israelske lidelser og lidelser i andre steder av verden, men ikke ser noen av dere på torget i Tromsø da?

 4. Ørn Myhre, anbefaler at du går og ser Bragiaden 09. Så lærer du kanskje å ikke blande deg i alle saker. Du sier mye idiotisk, og store deler av byens befolkning begynner og bli veldig lei!

  1. Hei Derlino, eg driv ikkje noko særleg med sensur her, men kanskje det er lurast å ta ballen og ikkje mannen? Dvs, argumentere gjerne mot synspunkta til Ørn Myre (eg gjer det etter beste evne) men å karakterisere folk er sjeldan fornuftig. Eg ser fram til mange gode kommentarar frå deg i framtida.

 5. Hei igjen Pål

  La meg først få lov til å takke for at du er villig til å diskutere sak, ikke person. Det er mange i dette tilfellet som heller begynner å diskutere person, og da utarter det seg så alt for lett.

  Spørsmålet mitt var kanskje litt uklart, så jeg kan omformulere det litt.
  Tror du at Mads Gilbert sin fremstilling av situasjonen alltid er helt objektivt og fremstiller det nøyaktig slik det er? Eller tror du at han av og til kan være så påvirket av det han opplever at hans fremstilling av situasjonen tar farge av det? Og om du svarer ja til det siste, hvordan kan han da være en troverdig kilde å basere en demonstrasjon på?

  Kan du forklare meg hvorfor dere (jeg forstår det slik at du personlig er engasjert i palestinakomiteen og arbeidet rundt demonstrasjonene) demonstrerer kun når palestinere lider? Du har kanskje forklart meg det før, men du er helt ærlig den første fra palestinakomiteen jeg møter som faktisk går ann å snakke med. Derfor har jeg lyst til å prøve å forstå hva som gjør at dere velger å demnnstrere bare når palestinere lider som et resultat av Israels selv forsvar, men aldri når palestinere lider som et resultat av intern kamp eller når jøder lider?

  For selv om mange oppfatter meg som om jeg har valgt side, så har jeg faktisk ikke det. Men jeg oppfatter mange av dine «kollegaer» som om dere har valgt side, og det opprører meg, fordi det strider imot all forståelse jeg har av rettferdighet. Så derfor gir jeg deg nå en mulighet til å prøve å få meg til å forstå hvorfor dere demonstrerer bare når palestinere lider som et resultat av Israels selv forsvar.

  Også en kommentar til Derlino: Du er mer enn hjertelig velkommen til å kontakte meg å ornmyhre@hotmail.com, så kan vi diskutere hva du mener jeg sier er «dumt». For egentlig er det ganske dumt å komme med en påstand om noen eller noe har sagt, uten å begrunne den påstanden.

  Og om jeg blir parodiert på Bragiaden 09, så er det helt uproblematisk for min del.

  1. Ørn, eg er ikkje medlem av Palestinakomiteen og har ikkje deltatt i organiseringa av demonstrasjonane, men ja eg er engasjert i saka.

   Eg trur ikkje nokon person er i stand til å vere 100 prosent objektiv. Ingen kan skildre ei sak utan å vere farga av ståstad og det ein ser. Ei objektiv sanning finst ikkje anna plass enn i delar av matematikken. Det finst sjølvsagt andre mulege skildringar enn Gilbert si. Eg trur/veit at opplevinga av situasjonen er annleis for ein innbyggar i Sderoth enn i Gaza. Det forhindrar ikkje at vi må ta standpunkt ut frå det vi veit og trur på.

 6. Ok, da beklager jeg at jeg assosierte deg med palestinakomiteen og organiseringen av demonstrasjonene.

  Jeg tror heller ikke at en person er istand til å være 100% objektiv, derfor tror jeg heller ikke f.eks at Israel er feilfrie i alt hva de gjør. Men tror du ikke at vi må la våre personnlige verdier og moral bestemme hva slags kilder vi henter informarsjon fra, selv om de kildene ikke klarer å være helt objektive?

  Eksempelvis om vi kan slutte oss til FN sine menneskerettigheter som grunnleggende verdier vi ønsker i leve etter, så burde vi vel da velge de kildene som vi vet har de samme verdier? For om vi velger andre kilder, som vi vet ikke har de samme verdier, blir ikke vi da å gå imot oss selv og vårt eget verdi grunnlag? Må vi ikke da spørre oss selv om vi virkelig står for de verdiene vi selv mener vi står for, eller om vi egentig tror på noe annet?

  Og hvordan kan vi stole på kilder som vi vet har en helt annen verdi og moral enn oss selv?

  For meg så er det meget vanskelig å stole på f.eks hamas, fordi jeg vet at Hamas har et helt annen verdi og moral enn det jeg har. Jeg kan derfor ikke få meg selv til å tro at Hamas som bygger sin politikk på en ideologi som bryter fundamentalt med menneskerettighetene kan snakke sant i denne krigen. Og derfor kan jeg heller ikke få meg selv til å tro på det Gilbert sier som en troverdig kilde, (selv om jeg tror han forteller hans eget inntrykk av situasjonen), fordi jeg vet at han har meninger som bryter helt med mine egne verdier.

  Den eneste løsningen for kilder for min del, blir da Israel som jeg vet står på samme verdi grunnlag som meg. Selvsagt er det råtne epler i alle kurver, så jeg sier ikke at alle i Israel står for de samme verdier som meg. Men om jeg skal måle Israel opp mot Hamas og Gilbert på verdier og moral som samsvarer med mitt eget syn, så blir Israel en mer troverdig kilde for meg enn de andre, selv om jeg vet at de også gjør sine feil og er farget.

  Hadde vært interessant å hørt noen av dine synspunkter på dette jeg skrev her. Også hadde det som sagt vært interessant å hørt mer om hvorfor det virker som du bare er engasjert når palestinere lider som et resultat av israels selv forsvar.

 7. Jeg ble virkelig lei meg da jeg hørte at noen er med det Israel gjør nå for å Palestina. Først må du gå tilbake til historien, og du vil finne at det ikke er deres land! Så nå hvem som er den skyldige? den som dreper deg å ta ditt land? eller den som forsvarer sitt eget land?
  Og jeg så at noen snakket om «israelsk lidelse», hva mener du?? Det er ikke deres land, palestinske folk forsvarer sitt eget land og de har rett til å gjøre det. Hvis en kriminell kommer inn i huset og drepte familien din, hva vil være din reaksjon? Hvis du drepte ham, som vil være den skyldige, eller ham?
  Jeg beklager men jeg kan ikke finne at din mening er logikken.

  PS beklager min norsk, jeg er ikke morsmål.

 8. Takk! Jeg har fortsatt læring (Jeg tenker på å besøke Norge, eller kan jeg fortsette min utdanning det hvis jeg liker den plassen!)
  Tilbake til topic: Har jeg rett i min mening om krigen mellom Israel og Palestina?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.