Fastsetting av vinterferien

Det har vore oppslag i media om at fylkeskommune har skulda for at vinterferien er ulik i grunnskolen i Tromsø og i dei vidaregåande skolen. Dette stemmer ikkje. Kvart år på hausten sender fylkeskommunen ut på høyring eit framlegg til skolerute. Vi får tilbakemeldingar frå alle kommunane på forslaget vårt, før vi fastsett skoleruta for dei vidaregåande skolane. Det blir då opp til kommunane om dei vil følgje den ruta vi sett opp. I inneverande skoleår følgjer – så vidt vi veit – alle kommunane unntatt Tromsø den same skoleruta som fylkeskommunen har.

Når Tromsø kommune legg opp ein anna veke for vinterferien enn fylkeskommunen og dei andre kommunane i fylket har så blir det eit problem Tromsø kommune må løyse. Det var kommunikasjon mellom Troms fylkeskommune og Tromsø kommune før ruta vart fastsett, og Tromsø kommune kjente til kva vårt forslag ville bli. Vi kan ikkje ta ansvar for at Tromsø kommune i motsetnad til dei andre kommunane i fylket vel å ikkje følgje forslaget vårt.

I oktober i år sendte vi ut på høyring forslag til skolerute for skoleåret 2009/10 2010/11. Ved å gjere det for to år om gongen ønsker vi å gjere det enno enklare for kommunane å samkøyre seg med fylket.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.