Fellesskole eller private skolar

Det er blitt ein smule debatt om eit av skolevedtaka på SVs landsmøte (Aftenposten, Dagbladet, VG, TV2, TV2 på nytt, Vox populi, mm). Dette vedtaket viser at SV er forplikta til ein sterk offentleg fellesskole. Det er eg glad for. Det norske samfunnet veks på at alle ungane går i den same skolen. At direktørsønn og arbeidardotter går i lag, at muslim, kristen og ateist går i lag. Det norske samfunnet veks på at mine ungar får treffe ungar som ikkje er oppdratt med dei same haldningane og meiningane som mine ungar møter heime.

Vedtaket er og godt fordi det seier at den offentlege skolen skal få eit breiare spekter av pedagogikk. Det bør vere plass til både Steiner, Montesorri og anna pedagogikk i den offentlege skolen.  Det som var vedtatt av landsmøtet var:

Pedagogiske og religiøse alternativer skal på sikt avvikles. Barn som har behov for alternativ pedagogikk skal få det i den offentlige skolen.

Men, det er ikkje berre sosiale argument for at alle bør gå i den offentlege skolen. Moltemyr er ein skole i Arendal. På heimesidene til skolen står dette å lese (Oppdatert, her er det på sin plass å legge til at eg opprinneleg hadde misforstått. Eg trudde Moltemyr var ein privat skole, det er det ikkje. Det gjer dessverre ikkje saka betre):

I det nye RLE-faget har Cappelen Damm gitt ut en lærebok som heter ”Vi i verden 4”. Her er fem sider viet Darwins utviklingslære og en side er viet den kristne jula med 12 linjer. Her ser vi eksempel hvor stor plass utviklingslæren får vi våre lærebøker. Selv om utviklingslæren er seiglivet, er forskere i ferd med å avlive den.

I USA kjempar kreasjonistane ein hard kamp for å undergrave utviklingslære. Vi må ungå slike tilstander i Noreg. Foto: Wikipedia/User:Mycota

I USA kjempar kreasjonistane ein hard kamp for å undergrave utviklingslære. Vi må ungå slike tilstander i Noreg.Det er ganske utruleg at ein kunskapsinstitusjon meiner at  utviklingslæra er i ferd med å bli avliva. Utviklingslæra er ein av dei best underbygde og sansynleggjorte teorien i naturvitskapen. Vi må for all del ikkje hamne i ein amerikansk situasjone der det ikkje blir undervist i vitskap på skolen. Det kan då heller ikkje herske nokon tvil om at utviklingslære er betydeleg viktigare enn jula. Det er utfordringar i den offentlege skolen, men skal skolen utviklast vidarte kan ikkje vitskapen benektast.

Forøvrig; Hjorthen har ei avrøysting på bloggen sin om kven som er kjekkast i SV. Utruleg nok ligg eg og knivar i toppen der. Gje meg ei røyst då vel – eg vil så gjerne vere kjekkast for ein gongs skuld.

Oppdatert: Moltemyr har fjerna artikkelen frå sidene sine. Du finn google-cachen her: http://209.85.129.132/search?q=cache:N524hiN41J8J:www.moltemyr.skole.no/%3FartID%3D2259%26navB%3D1+http://moltemyr.skole.no/%3FartID%3D2259%26navB%3D1&cd=1&hl=en&ct=clnk&client=firefox-a

Oppdatert 2: Les og det Snorre Valen skriv.

9 Replies to “Fellesskole eller private skolar”

 1. Jeg er enig med dere i SV både ift. at man ikke skal amerikanske tilstander med kreasjonisme o.l. Men med dagens friskolelov må alle friskoler følge norsk lov og norske læreplaner.

  De ytterst få friskolene vi har i dette landet er ikke et problem. Faktisk er det jo sånn at Ekrehagen er den skolen som scorer best både i mattematikk og fransk i Tromsø.

  Utfordringene til de av oss som har et liberalt grunnsyn er at man ikke skal forby alt man ikke liker og tillate nok rom for kreativitet og nytenkning.

  Det siste inlegget frå Jonas Stein Eilertsen er Nok en smell for AUF

   1. De aller fleste religiøse skoler er stort sett som den norske offentlige skolen, bortsett fra at de har noen andakter og ekstra kristendom. Hvis Moltemyr (den eneste skolen man har «funnet» i dag) ikke følger læreplanen (som åpenbart omhandler evolusjonsteori) bør de selvsagt miste statsstøtten. Menneskerettighetene slår fast at man har rett til selv å velge skoler for sine barn og dermed vil skolen ha rett til å drive, selv uten statsstøtte (statsstøtten sikrer imidlertid at friskolene får en mer sosial profil, selv om jeg gjerne skulle sett at de fikk 100% finansiering).

    Når det er sagt så er dette en større debatt rundt religion og det sekulære samfunn. Jeg er liberal ateist, og er nok en av dem som på prinsipielt grunnlag ønsker en sekulær stat og en sekulær skole. Det betyr derimot ikke at man skal forby mennesker å ha en religiøs tro og kunne velge å leve et religiøst liv, også for sine barn. Det er denne grensen SV nå krysser (pluss det tåpelige angrepet på Steinerskolen, som fungerer utmerket den dag i dag)

    Det siste inlegget frå Jonas Stein Eilertsen er Nok en smell for AUF

 2. Jonas: jeg merker jeg synes det blir vanskelig når du sier at folk skal kunne leve et religiøst liv «også for sine barn». Religion er noe folk selv bør få ta stilling til, og man bør nok rydde opp i begrepsbruken. Kanskje er det riktigere å snakke om «barn av katolske foreldre» enn katolske barn? Jeg synes i alle fall det er problematisk når foreldrene ønsker å pådytte sine barn en identitet på den måten. Jeg tror jeg i ettertid ville synes det var urettferdig om foreldrene mine bestemte seg for at «dette er Frode, han er AUF’er», eller «dette er Frode, han er veganer» på vegne av meg.

  Hva angår Steinerskolen er jeg «steinerbarn» selv, og godt fornøyd med det pedagogiske alternativet som ble tilbudt der. Men det er jo nettopp på grunn av det pedagogiske alternativet Steinerskolen var positivt, ikke fordi det var en privatskole. Hvis det finnes muligheter for å ivareta Steinerskolens rolle innenfor en gratis, offentlig skole, burde ikke de være verdt å sjekke ut?

  Det siste inlegget frå Frode Henriksen er Snikislamisering?

 3. Det er jo betegnende at det er ingen i Steinerskolen som har bedt om å bli en del av den offentlige skolen. De vil gjerne ha 100% offentlig finansiering. Noe jeg er for. Men det er ingen som vil bli styrt av det offentlige. Som Bodil Winther sier i dag i Tromsø: «Jeg forstår heller ikke hvordan de har tenkt å få det til rent praktisk. Det blir som å slå sammen to eller flere bedrifter med helt ulike retningslinjer,».

  I forhold til foreldreretten er den nedfelt i menneskerettighetene: «3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.» og «Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning.»

  SVs angrep på Steinerskolen og andre friskoler er bare trist. 98% av elevene går i fellesskolen og det er bra! Men nettopp for å ha en liten sikkerhetsventil og ha litt raushet er det viktig at man tolerer at andre ønsker en annen type undervisning.I toleransens navn viser SV fram intoleransens uhyggelige ansikt.

  Det siste inlegget frå Jonas Stein Eilertsen er Nok en smell for AUF

 4. Greitt å ta med seg heile den paragrafen Jonas viser til:

  1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn. Elementærundervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.
  2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.
  3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

 5. Tilbakeping: Privatskolar og SV

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version