Twitter Weekly Updates for 2009-03-15

 • @sosialist det er betre at ti skuldige går fri en at ein uskuldig blir dømt in reply to sosialist #
 • RT @tromssv: Gi varig opphold til Bilal, Hawre og de andre MUFerne http://is.gd/mwVW #
 • treng litt datahjelp Kan nokon finne ut korfor blogglisten.no ikkje klarer å finne feeden min på http://www.skogholt.org ? Eg får ikkje til å pinge #
 • skal høyre framlegginga av regjeringa sin nordområdepolitikk. Spent på korleis denne politikken blir #
 • er godt nøgd med nordområdestrategien som regjeringa la fram i dag. Berre tog til Tromsø som mangla #
 • bloggar om regjeringa sin nordområdestrategi. http://bit.ly/LW8fc #
 • @folkekrav så fordomsfull. Tenk heller på alle dei nye orda du kan lære in reply to folkekrav #
 • @folkekrav så godt å vere fullstendig usamd. For det første har vii minst tre samiske språk. Nynorsk som einaste reiksmål løyser problema in reply to folkekrav #

Powered by Twitter Tools.

Nordområdestrategien til regjeringa

I dag var eg å høyrde på at regjeringa la fram den nye nordområdestrategien sin. Eg fekk ikkje med meg alt, fordi eg er i pappaperm, og ho eg har ansvaret for fann det for godt å bæsje mitt under framlegget. Det var ikkje ein kommentar til strategien. Tvert i mot. Du kan som eg sjå framlegget her.

Kristin Halvorsen seier i pressemeldinga frå regjeringa:

– For meg er det avgjørende at miljø står i forgrunnen i nordområdesatsingen, og vekten på et kunnskapsløft for landsdelen er også helt i tråd med våre prioriteringer.

Dei tre partileiarane i den raud-grønne regjeringa la fram nordområdestrategien i Tromsø i dag. Foto: Bent Sønnvisen
Dei tre partileiarane i den raud-grønne regjeringa la fram nordområdestrategien i Tromsø i dag. Foto: Bent Sønnvisen

Dette er eg glad for. Det er bra at miljø er ein samlande tråd gjennom strategien. Så er det sjølvsagt mykje eg kunne ønska meg frå regjeringa på miljøsida som ikkje kom denne gongen. Jernbanen til Tromsø skal utgreiast, ikkje byggast. Det vart heller ikkje sagt noko tydeleg om brems i oljeutvinninga i nord. Dette må likevel ikkje overskygge alle dei gode tinga i meldinga. Her er konkrete ting til forsking, veg, satsing på marin bioprospektering og utvikling av mange andre næringar i nord en  olje. Fleire bein å stå på er ein viktig føresetnad for å kunne stoppe oljemarerittet.

Heile meldinga frå regjeringa kan du laste ned i pdf her. Dei legg opp til sju hovudstrategiar i meldinga:

 1. Utvikle kunnskap om klima og miljø
 2. styrke overvaking, beredskap, og sjøtryggleik i dei nordlege havområda.
 3. Stimulere til bærekraftig utnytting av petroleumsressursane og fornybare ressursar til havs
 4. Fremje landbasert næringsutvikling i nord
 5. Vidareutvikle infrastrukturen i nord
 6. Oppretthalde fast suverenitetshevding og styrke samarbeidet over grensene i nord
 7. Trygge livsgrunnlaget og kulturen til urfolk

Dette er seks gode strategiar. Så får vi håpe at eit sterkt SV etter valet kan endre på strategi tre slik at ikkje olje blir hovudfokuset.

Noko som er svært viktig understrekar VG og i dag. Dei skriv:

Regjeringen ønsker også å videreutvikle kunnskapsmiljøene i Tromsø til et internasjonalt ledende senter for forskning på klima og miljø, og styrke overvåkingen av aktiviteten i Barentshavet.

Dette gler eg meg til.

Kva meiner du må inn i ein kraftfull nordområdestrategi?

Twitter Weekly Updates for 2009-03-08

Powered by Twitter Tools.

Pynt og fjas

makeup
Er dette pynt eller dyrt fangstreiskap? Foto: Flickr.com/annia316

Det er sjølvsagt fint når damene pyntar seg, men dei er jo vakre uansett. Lindkvist skriv fint om pyntehysteriet på bloggen sin. Ho skriv:

Guttene har store og vide boksershortser. Jentene bitte små trekanttruser. Hvis man ser på TV-opptak fra for bare 20 år siden og tv-opptak fra i dag ser man hvor mye mer sminke jentene og kvinnene har på seg nå enn tidligere.

Dette stemmer, og då fann eg eit verkeleg godt sitat i siste nummer av Syn og Segn (Nr. 1, 2009, side 54) i ein artig artikkel om «Livet i Manhattenbygda»: Der skreiv Solveig Aareskjold:

Dersom det blei allment kjent at mannfolk kan fangast med berre hendene, ville etterspurnaden etter kostbar fangstreiskap søkkja dramatisk, til ruin for heile damepyntbransjen.

Spørsmålet til lesarane blir; lar du deg fange med berre hendene? Svaret mitt er ja.

Twitter Weekly Updates for 2009-03-01

Powered by Twitter Tools.