SVs landsmøte

Her burde eg sjølvsagt blogga fortløpande om landsmøtet i SV. Dessverre er eg ikkje kvinne nok til å multitaske – ikkje godt nok – til å skrive lure ting medan debatten pågår. Følg meg heller på twitter, http://www.twitter.com/palskogholt der kan det jo komme eit og anna gullkornet.

2 Replies to “SVs landsmøte”

  1. Hei, gratulerer med seier i MUFer-saken,flott å se at det nytter å stå på, slik støttespillere har vist i åresvis. Jeg håper regjerningen foretar re-vurdering også i Vanunu-saken. UDI hevdet i 2004 at Vanunu oppfylte alle vilkår for å få asyl i Norge, slik Vidar Ystad i BT avslørte 09.04.08. Han avslørte også at innvilgelsen av asyl ble stoppet av daværende kommunalminister Erna Solberg. Politikere fra regjeringspartiene ble opprørte over dette, krevde ny behandling og sa at det skal tungtveiende grunner for å avslå denne. Men også nåværende regjering avslo å gi Vanunu asyl da han sendte ny søknad april08. Men det er ikke for sent å snu. Vanunu venter fortsatt på å bli fri. 21. april får han vite om restriksjonene blir opphevet, eller forlenget et år til. Juristoppropet fra mai i fjor er et solid innspill til hvordan regjeringa kan legge press på saken(http://www.peaceispossible.info/Juristoppropet 080514 Vanunu asyl.pdf).La oss håpe på ny vurdering NÅ!

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.