Den grønne leiartrøya

steinar_bysveen_7
- Vi når ikkje målet om 2 tonn CO2/innbyggar utan ein bevisst energi- og klimapolitikk. Vi må starte no, for beslutningar som blir tatt kvar dag påvirkar energisystemet i 2050, seier Steinar Bysveen, adm. direktør i EBL på nettidene til foreninga. Foto: Gro Maren Mogstad Karlsen/EBL

Det vil koste oss rundt 20 milliardar i året fram til 2050 å redusere utsleppet av CO2 frå 11 tonn per innbyggar til to tonn per inbyggar. Det hevdar EBL i ein ny rapport. To tonn per innbyggar er det utsleppet IPCC seier er det vi kan tillate oss om vi skal halde klimaendringane på eit forsvarleg nivå. 20 milliardar kan høyrast ut som mykje, men det er mindre enn vi investerer i oljesektoren, og omentrent det nivået vi låg på i investeringar i kraftsektoren rundt 1970. Målet bør derfor vere godt innafor rekkevidde.

Eg har nettopp lest raporten «Den grønne ledertrøya» frå EBL. Rapporten frå EBL er spennande lesing. Han er konkret på kva som må til for at vi skal kunne nå dette målet i 2050. Raporten peikar på at energibruk i bygnader er eit viktig og vanskeleg tema, fordi det er så mange uavhengige aktørar. Det er ingen tvil om at det offentlege som ein stor byggherre må ta eit stort ansvar her. I Troms er eg svært stolt av at vi har fått eit vedtak om at alle bygnader skal sertifiserast som Miljøfyrtårn. Det er eit lite steg på vegen. Det store steget må komme kvar gong vi skal bygge nytt eller skal gjennom store ombyggingar eller rehabiliteringar. Då må energieffektivitet stå i høgsetet.

Reporten tar opp ei interessant problemstilling. Kan vi tillate oss å bruke bioenergi til oppvarming av hus. Raporten svarer i stor grad nei. Vi er avhengige av å nytte bioenergien til å lage drivstoff til fly og til tungtransporten om vi skal kunne komme i mål. Det er ei problemsstilling eg i alle fall ikkje har tenkt over før.

Eit av dei viktigaste tiltaka i reporten er elektrifisering av oljeutvinninga. Det er derfor litt skuffande at AP og Sp i følgje Teknisk Ukeblad er lunkne til dette. Forøvrig er kanskje den største veikskapen med denne raporten som så mange andre at olje vi eksporterer ikkje blir rekna inn i den norske klimarekneskapen.

20 milliardar i året – det er berre å sette i gang då!

Her presenterer adm. dir Steinar Bysveen raporten for EBL:

3 Replies to “Den grønne leiartrøya”

 1. Mykje tyder på at det trengs større og raskare redukjsonar enn du legg opp til. Dersom dei fattige landa skal få lov til å sleppa ut like mykje som oss, må vestlege land redusera utsleppa sine med 90%. Det blir i praksis umogeleg og dessutan usolidarisk å krevja at fattige land, som har hatt lågare utslepp enn vestlege land, fortsatt skal få sleppa ut mindre enn oss.

  Dessutan er tala denne rapporten er basert på svært optimistiske med omsyn til klimautfordringa. George Monbiot hevdar at det er realistisk at me må kutta med 90% i vestlege land i 2030 (http://www.monbiot.com/archives/2006/11/07/heat/). Hugs at IPCC sin rapport er eit konservativt konsensus, det vil sei at dei er gjort meir optimistiske for å få fleire forskarar til å godta rapporten.

  Er forresten 20 milliardar den summen Noreg aleine må bruka i året ifølge denne rapporten?

  1. Hei Askild. Ein reduksjon til to tonn er ikkje så langt unna 90 prosent, og eit godt steg på vegen. I dag er Noreg på litt over 11 tonn. 90 prosent blir vel då 1,1 tonn. Ja, eg oppfattar at det er 20 mrd i årlege investeringar.

 2. Det er greit nok at to tonn er eit bra steg på vegen. Hovudproblemet er nok likevel at «Den grøne leiartrøya» vil ha desse kutta 20 år for seint, i 2050. Om me skal løysa klimautfordringa, som er å unngå temperaturauke på over to grader, er me truleg allereie ute i siste liten.

  Å snakka høgrøysta om kutt som skal skje i 2050 er dobbeltmoralen i norsk politikk på sitt verste. Det er uforpliktande, ufarleg og tilsynelatande visjonært.

  Det siste inlegget frå Askild Gjerstad er Kunsten å demonstrera

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.