Kake frå Natur og Ungdom

pal-julius-skogholt-med-natur-og-ungdom
Natur og Ungdom takkar for at bussen blir billigare i Troms. Eg til venstre
natur-og-ungdoms-kake
Kaka som fylkesrådet fekk frå Natur og Ungdom i dag

Det er ikkje så ofte at eg som politikar får kake frå Natur og Ungdom for eit vedtak. Det skjedde i dag og var ei fin oppleving.

Bakgrunnen er at fylkesrådet i Troms (Ap og SV)  endrar busstakstane i Troms. I Tromsø vil eit månadskort for ungdom no kosta kun 200,- kroner. I tillegg har vi utvida takstsonene i Tromsø – og arbeider med å få til det same i Harstad.

Dette er eit godt steg på vegen mot å få til ein meir miljøvenleg transport i Troms. Vi er enno ikkje i hamn, men håper at dette er eit viktig bidrag for å få ned utsleppa av drivhusgassar i Troms.
Du kan lese heile saksframlegget her.

4 Replies to “Kake frå Natur og Ungdom”

    1. Nei, prisen på enkeltbilettar går ikkje ned. Vi har prioritert rabatten på kort. Men, takstsonenene blir større. Vi går frå 1250 soner til 250 soner. Det vil i nokre tilfelle bety at du kan reise lenger for same pris, eller at der du før måtte betale for to soner vil du no måtte betale for berre ei. Du kan lese heile saksframlegget på fylkeskommunen sine nettsider

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.