Mine kvitter for veka

  • RT @bardvegar: ser SV mash-up http://bit.ly/s2xJ4 #
  • Ein halv siger for miljøet? http://bit.ly/P4Llu #
  • RT @aherning: når vi får lokalkonflikter når det bygges vindmøller hvor vil Høyre og FrP bygge atomkraftverk og lagre atomavfall? #
  • @Hjorthen er det nyttig informasjon for oss? in reply to Hjorthen #
  • RT @anders_horn: Aftenpostens Gunnar Magnus har samlet flere fine Frp-sitater om klimaendringer her: http://tinyurl.com/qqgwyb #
  • Møte i vegforum nord. Trur ikkje det vart så mange nye SV-stemma #
  • Lykkeleg over at regjeringa tar fråfallet i vgs på alvor og bevilger 35 mill til dette i revidert statsbudsjett #
  • Endeleg eit ungdomens fylkesråd i Troms http://bit.ly/1341a9 #
  • Viktig og god artikkel om offentleg informasjon: http://bit.ly/4Au7fR #

Powered by Twitter Tools.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.