Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter for veka

 • RT @bardvegar: ser SV mash-up http://bit.ly/s2xJ4 #
 • Ein halv siger for miljøet? http://bit.ly/P4Llu #
 • RT @aherning: når vi får lokalkonflikter når det bygges vindmøller hvor vil Høyre og FrP bygge atomkraftverk og lagre atomavfall? #
 • @Hjorthen er det nyttig informasjon for oss? in reply to Hjorthen #
 • RT @anders_horn: Aftenpostens Gunnar Magnus har samlet flere fine Frp-sitater om klimaendringer her: http://tinyurl.com/qqgwyb #
 • Møte i vegforum nord. Trur ikkje det vart så mange nye SV-stemma #
 • Lykkeleg over at regjeringa tar fråfallet i vgs på alvor og bevilger 35 mill til dette i revidert statsbudsjett #
 • Endeleg eit ungdomens fylkesråd i Troms http://bit.ly/1341a9 #
 • Viktig og god artikkel om offentleg informasjon: http://bit.ly/4Au7fR #

Powered by Twitter Tools.

Categories
Feature Fylkesting Troms og Tromsø

Ungdommens fylkesråd

Det nye Ungdomens fylkesråd i Troms.
Det nye Ungdomens fylkesråd i Troms. Frå høgre: Simon Sæbø, Christina Skarheim, Viljar Hanssen, Christer Odden, Silja Kristine Uteng, Johann Haugland, bak ungdomskoordinatorLene Hansen. Foto: Pål Julius Skogholt

Midt oppi kommuneproposisjon, revidert statsbudsjett og nye fylkesvegar brukte eg i dag litt tid saman med det nye Ungdomens fylkesråd i Troms. Dei hadde sitt første møte i dag for å diskutere korleis dei skal sørge for at røysta til ungdom i Troms blir høyrt – høgt og tydeleg.

Eg er svært glad for å ha fått vere med på å opprette både dette ungdomsrådet og ungdommens fylkesting i Troms. Eg har store forventningar til at ungdomane kjem med gode innspel, stiller krav, roser og kritiserer oss for det vi som fylkespolitikarar gjer.

Eg håper og trur at ungdomsrådet vil bruke mykje tid på vidaregåande opplæring. Det første møtet tyder på det. Eg er glad for alle som er opptatt av skole, og alle som kan vere ein alliert i å gje skolane våre den plassen i offentlegheita og budsjetta som dei fortener.

Eit av spørsmåla eg fekk var om dei kom til å få makt. Det er ikkje enkelt å svare på, men eg trur dei vil bli lytta til, men at vi som politikarar og må lære oss at ungdommen si røyst skal med.

Kom gjerne med innspel i kommentarfeltet om ungdomssaker det er viktig at vi tar opp i Troms.

Categories
SV Video

Vi må vinne valet!

Vi må vinne valet!

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter for veka

 • Er glad for at landsstyret klargjorde SVs privatskolepolitikk http://bit.ly/Me0Ov #
 • Nytt blogginnlegg: Privatskolar og SV http://bit.ly/5RCFS #
 • @rustav Det betyr at SV ikkje ønsker at elevar skal skillast på religiøst grunnlag, men at menneskerettane gjer at vi ikkje kan forby det. in reply to rustav #
 • Har blogga om den grønne leiartrøya http://bit.ly/eXlJg #
 • RT @bardvegar: skal gjere eksperiment onsdag kl 14-15 http://tinyurl.com/ce6w2d. Digital spørretime #spørSolhjell. Spre ordet! #
 • Trur du sanneleg ikkje at det vart feil lenke til det nye blogginlegget mitt «Den grønne leirartrøya» Rett er http://bit.ly/ttvUZ #
 • @bardvegar det heiter vel anten utføre eit eksperiment eller eksperimentere med ikkje gjere eit eksperiment? #

Powered by Twitter Tools.

Categories
Feature Miljø Sosialisme Troms og Tromsø

Finnfjord smelteverk – velfortent støtte

Eldsmørja storknar ved Finnfjord smelteverk
Eldsmørja storknar ved Finnfjord smelteverk. Foto: Pål Julius Skogholt

Eg vil gjerne berømme Finnfjord smelteverk for den jobben dei gjer med å ta vare på energi og miljø. Smelteverket har no fått støtte av Enova for å gjenvinne 224 Gwh med energi. (Eg har tidlegare skrive om det her) Det er berre første steg på vegen mot eit klimanøytralt smelteverk. Vi er stolte over at den raud-grønne regjeringa si satsing på Enova no får denne typen utslag. I statsbudsjettet for 2009 auka løyvingane med 1,5 milliardar kroner.

Vi kjem til å trenge ferrosilisium i framtida – mykje av det. Då er noko av det viktigaste vi kan gjere å finne måtar å produsere dette på som gjev så små negative miljøkonsekvensar som muleg. Her går Finnfjord smelteverk først og brøytar veg. Ein veg som eg trur vil gje tryggare arbeidsplassar og betre økonomi.

All honnør, denne typen utvikling ønsker vi i SV å sjå meir av framover.