Ungdommens fylkesråd

Det nye Ungdomens fylkesråd i Troms.
Det nye Ungdomens fylkesråd i Troms. Frå høgre: Simon Sæbø, Christina Skarheim, Viljar Hanssen, Christer Odden, Silja Kristine Uteng, Johann Haugland, bak ungdomskoordinatorLene Hansen. Foto: Pål Julius Skogholt

Midt oppi kommuneproposisjon, revidert statsbudsjett og nye fylkesvegar brukte eg i dag litt tid saman med det nye Ungdomens fylkesråd i Troms. Dei hadde sitt første møte i dag for å diskutere korleis dei skal sørge for at røysta til ungdom i Troms blir høyrt – høgt og tydeleg.

Eg er svært glad for å ha fått vere med på å opprette både dette ungdomsrådet og ungdommens fylkesting i Troms. Eg har store forventningar til at ungdomane kjem med gode innspel, stiller krav, roser og kritiserer oss for det vi som fylkespolitikarar gjer.

Eg håper og trur at ungdomsrådet vil bruke mykje tid på vidaregåande opplæring. Det første møtet tyder på det. Eg er glad for alle som er opptatt av skole, og alle som kan vere ein alliert i å gje skolane våre den plassen i offentlegheita og budsjetta som dei fortener.

Eit av spørsmåla eg fekk var om dei kom til å få makt. Det er ikkje enkelt å svare på, men eg trur dei vil bli lytta til, men at vi som politikarar og må lære oss at ungdommen si røyst skal med.

Kom gjerne med innspel i kommentarfeltet om ungdomssaker det er viktig at vi tar opp i Troms.

2 Replies to “Ungdommens fylkesråd”

  1. Hei.

    Spør de ulike ungdommene om hvordan samfunnet de har lyst å bo i ser ut. Hvem bor der ? Hvilke muligheter finnes ? Hva slags fritidstilbud og kulturtilbud finnes ? Jeg tror svaret du får ikke vil være preget av at folk vil bo på bygda, men at de vil flytte til byen for å dele med folk og møte noen som kan bidra til å gi perspektiver. Alikevel så går fylket inn for å smøre tynnest mulig utover kaka i Troms. Veier og kollektivtrafikk til hvert lille nes, masse vei til folket i Troms og få muligheter for å møtes. Fireårspolitikken resulterer i at man satser på alt og alle sammen, -og derfor ikke påtar seg politikkens rolle for å sammen med befolkningen formulere målsetninger. Du har enda ikke laget en eneste post som forteller om hvilke «referansesamfunn» du ser til utenfor Norge, når du setter sammen Troms Fylke. Det er kanskje et ubehagelig spørsmål for deg ? Et du helst vil avstå fra å gå inn i ?

    Har du tenkt på at fødselsoverskuddet, selv i Tromsø, ikke er tilstrekkelig for å opprettholde bosetting i Troms og Tromsø ? Har du tenkt på at de politiske visjonene dere har hatt i fylkespolitikken i de tre nordnorske fylkene bare har gitt 2% vekst, mot 20% gjennomsnittlig i Norge ?

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.