Sykkelmotor, klikkpedalar, garanti og litt skatt

Artikkelen eg refererer til hos E24 finn du her

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.

This Post Has 3 Comments

  1. Werner Frimanslund

    Jeg kikket såvidt på nettjenesten til selgeren NYCWheels. Sammen med Bion X yter de en garanti som «covers the motor and control console for 2 years», da er spørsmålet om det som er ødelagt er dekket etter denne garantien. Hvis garantien er for snever i forhold til forbrukerrettighetene (først og fremst i NY) kan du kanskje kreve reparasjon / ny vare uansett.

    Hvis du ikke når frem hos selger, og sykkelmotoren har en mangel som er årsaken til at den ble ødelagt, kan du, dersom du ikke lykkes i ditt fremstøt overfor selgeren i utlandet, kreve dekning hos kredittkortselskapet/banken dersom du betalte med kredittkort.

    Se http://forbrukereuropa.no/temaer/kredittkjopsloven

    Sikkerhetsventilen i kredittkjøpsloven er anvendbar så lenge man unngår å betale med f.eks. Visa debet: http://bit.ly/visadebet