Høyre på skolebenken

kent
Kent Gudmundsen er andrekandidat for Høgre i Troms, og trur at eple er den viktigaste skolesatsinga frå det raud-grønne regjeringa. Foto: Høgre/http://troms.hoyre.no/personer/1045349408.31

Dersom Kent Gudmundsen hadde stilt til ein prøve så dårleg forberedt som lesarinnlegget hans; «Høyre er skolepartiet»; gjev inntrykk av er eg redd det hadde blitt for dårleg karakter til å komme inn på lærarskolen. Det er openbart at Høgre treng ein runde på skolebenken før dei seier noko meir om skole.

Gudmundsen skriv i fleire av fylket sine avisar at (eg har ikkje funne innlegget på nett):

«Dagens rødgrønne regjering vil bli husket for å ha prioritert epler som sin skolesatsing.»

Stakkars, stort meir feil kan det ikkje bli.

Denne regjeringa har gjort to store grep i skolen som kjem til å få positive ringverknader i lang tid. Det aller viktigaste er innføringa av tidleg innsats. Det betyr at elevane skal få hjelp tidleg når problema oppstår. Vi skal ikkje vente til dei lir store og uoverstigelege. Innsatsen skal settast inn tidleg. Dette vil over tid skape færre skoletaparar og få ned fråfallet i vidaregåande skole.

Den andre tingen som denne regjeringa vil bli huska for er å ha stoppa den storstilte privatiseringa av norsk skole. Då denne regjeringa tok over låg det inne søknader om å starte private vidaregåande skolar i Troms med 1200 elevplassar. Denne regjeringa stoppa dette og trygga på den måten eit godt tilbod til alle – ikkje berre til dei som kan betale for seg.

Høgre sin skolepolitikk går i korte trekk ut på å outsource skolen til private. Det vil SV hindre.

Seinare innlegg i debatten her

3 Replies to “Høyre på skolebenken”

  1. Høgre var heilt klare på at dokk ville tillate 1200 nye private skoleplassar i Tromsø. Det ville blitt ei storstilt privatisering, og ville trekt inn distriktselevar med fare for nedlegging av skolar og tilbod i distrikta.

 1. Kent Gudmundsen har gjeve dette tilsvaret på e-post:

  SV uten fokus på innholdet i skolen

  SV og Pål Julius Skogholt henger ut Høyre og undertegnede som kunnskapløse hva gjelder skolepolitikk i et leserbrev. Jeg synes Skogholt sitt leserbrev viser liten kunnskap om de faktiske prioriteringer på nasjonalt hold. Høyre har kjempet en politisk kamp om å øke timetallet i norsk, matte og engelsk for grunnskolen, utover dagens nivå – en satsing som ikke har møtt støtte fra den rødgrønne regjeringen og SV. Der har man heller brukt ekstra millioner i skolen til å oppfylle valgløftet om varm mat i skolen, men som til slutt ble en satsing på epler. Jeg skjønner det kan være tungt for lederen i Troms SV å få utlevert sin egen politikk i regjeringen i slik klartekst.

  Høyre ønsker å bruke alle skolemillionene på å heve kvaliteten i norsk skole. Dette betyr blant annet økt satsing på etter- og videreutdanning av lærere, økte krav til lærerutdanningen og økte bevilgningene til flere norsk, matte og engelsktimer i grunnskolen. Fokus på kvalitet og innhold er viktig i en kunnskapsbase som skolen skal være for våre unge og håpefulle.

  Sosialistisk Venstreparti fokuserer i sitt tilsvar, på kunnskapssatsingen fra Høyre, med å fremheve deres politiske seire i å reversere friskoleloven og deres påståtte satsing på tidlig oppfølging av elever. De faktiske forhold er at SV har vært sterk motstander mot nasjonale prøver og andre tiltak som kartlegger kunnskapsnivået til elever i en tidlig fase og hvor man kan sette inn ekstra ressurser for å ta igjen et kunnskapsetterslep i en tidlig fase. At SV er mot målinger vises også i deres partiprogram som vil fjerne eksamen og karakterer i skolen. Det samme med deres motstand mot friskoler som har ført til at nytt mangfold i skolen nå vil bestemmes av lommeboka til våre barns foreldre. Der Høyre gir støtte til det positive mangfoldet i norsk skole og økt kvalitet i undervisningen for alle elever, ønsker SV å forbeholde disse valgene til de som kan betale hele regninga selv. Alt med bakgrunn i en frykt for privat initiativ fra lærere som vil skape en bedre skole. I tillegg har SV nå nylig gått ut med lansering av et kaldt måltid, som oppgradering av eplene, og satsing på SFO – kostnadsberegnet til over 7 milliarder kroner. Det er bekymringsfullt at regjeringen med SV i spissen har og synes å fortsette å prioritere de store pengene på skolefritid, fremfor skoletid. La det ikke være noen tvil – Høyre vil bruke de store pengene på å øke kvaliteten i norsk skole. Våre barn fortjener en skolegang som gjør de bedre rustet til å møte fremtidens arbeidsmarked. Høyre er skolepartiet – og Høyre i regjering vil øke prioriteringen av innholdet i skolen.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.