Mine kvitter denne veka

Powered by Twitter Tools

2 Replies to “Mine kvitter denne veka”

  1. SV har ikke innfridd et av sine løfter.Norges mest useriøse parti.Gid partiet ble stemt
    ut fra Stortinget.

    JILL

    1. Sånn tilfeldig utvalt så har vi no oppfylt løfta om ein stor barnehagereform med plass til alle barn og vi har skjerpa skatten for dei rikaste. Vi har trekt soldatane ut av Irak, og gått ut av den USA leia Enduring Freedom i Afghanistan. osv

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.