Categories
Feature Skole

Høyre på skolebenken

kent
Kent Gudmundsen er andrekandidat for Høgre i Troms, og trur at eple er den viktigaste skolesatsinga frå det raud-grønne regjeringa. Foto: Høgre/http://troms.hoyre.no/personer/1045349408.31

Dersom Kent Gudmundsen hadde stilt til ein prøve så dårleg forberedt som lesarinnlegget hans; «Høyre er skolepartiet»; gjev inntrykk av er eg redd det hadde blitt for dårleg karakter til å komme inn på lærarskolen. Det er openbart at Høgre treng ein runde på skolebenken før dei seier noko meir om skole.

Gudmundsen skriv i fleire av fylket sine avisar at (eg har ikkje funne innlegget på nett):

«Dagens rødgrønne regjering vil bli husket for å ha prioritert epler som sin skolesatsing.»

Stakkars, stort meir feil kan det ikkje bli.

Denne regjeringa har gjort to store grep i skolen som kjem til å få positive ringverknader i lang tid. Det aller viktigaste er innføringa av tidleg innsats. Det betyr at elevane skal få hjelp tidleg når problema oppstår. Vi skal ikkje vente til dei lir store og uoverstigelege. Innsatsen skal settast inn tidleg. Dette vil over tid skape færre skoletaparar og få ned fråfallet i vidaregåande skole.

Den andre tingen som denne regjeringa vil bli huska for er å ha stoppa den storstilte privatiseringa av norsk skole. Då denne regjeringa tok over låg det inne søknader om å starte private vidaregåande skolar i Troms med 1200 elevplassar. Denne regjeringa stoppa dette og trygga på den måten eit godt tilbod til alle – ikkje berre til dei som kan betale for seg.

Høgre sin skolepolitikk går i korte trekk ut på å outsource skolen til private. Det vil SV hindre.

Seinare innlegg i debatten her

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter denne veka

Powered by Twitter Tools

Categories
EU Feature Val

Islendingane seier nei – Høgre har panikk

ISLAND TILL EU
Island søkjer offisielt om EU-medlemsskap, men har dei folkemeininga med seg? Foto: Islandske utanriksdepartementet

Eg skal ikkje påstå at panikken har sett seg fast i krokane på Høgres hus, men eg synst det siste utspelet om EU vitnar om dei er blitt litt redde.

I ei youtube utfordring til Jens Stoltenberg nyttar Erna Solberg den islandske EU-søknaden som eit argument for at også Noreg må søke om medlemsskap. Timinga kunne vore betre. Utspelet kom same dag som EUobserver kunne melde om eit svært klart fleirtal mot medlemsskap blant folket på sagaøya som skal avgjere dette. 48,5 prosent er no mot, 34,7 prosent er for, medan resten ikkje veit. Eg skal sjølvsagt vere forsiktig med å forskottere den islandske folkemeininga, men det bør sanneleg ja-sida og vere.

Eg føler meg trygg på at Noreg ikkje blir med i EU dei neste fire åra heller.

VG skriv om saka her.

Forøvrig skriv dei i same artikkelen i EUobserver  om at granskinga av Kaupting tyder på ureint mjøl der i garden.

Oppdatert:

Stian Oen har ein fin kommentar her

Categories
Feature Skole Troms og Tromsø

Sjakk, OL og skole

sjakk
Får vi snart sjå mange unge sjakkspelarar i skolane i Troms? Foto: Ninahale/ http://www.flickr.com/photos/94693506@N00/

Visste du at dei som speler sjakk frå ung alder gjer det 14 prosent betre på skolen enn dei som ikkje speler sjakk? Ikkje eg heller, før eg i dag hadde eit møte med Susan Polgar. Polgar har vunne stort sett det som finst å vinne innafor sjakkverda og er no levande opptatt av korleis sjakk kan brukast for å utvikle unge menneske.

Møtet med Polgar var ein del av kampanjen for å få Sjakk OL til Tromsø i 2014. Sjakk OL er eit stort arrangement med meir enn 3000 deltakarar frå 140 nasjonar. Polgar skriv og driv den kanskje største og viktigaste sjakk-bloggen i verda. Ho var i Tromsø i samband med Arctic Chess Challenge som blir arrangert 1.-9. august. Ho er ein viktig person å få med på laget før avgjerda blir tatt i 2010. Akkurat no ligg søknaden om økonomisk støtte hos regjeringa – vi får håpe på positivt resultat.

Men, det eg eigentleg skulle skrive om er sjakk i skolen. I følgje Norsk Sjakkforbund er det ikkje tvil om sjakkens positive sider. Dei skriv i ein rapport frå 2007:

Vitenskapelige undersøkelser viser at barn som trener sjakk presterer bedre på skolen – som en konsekvens av sjakkspillingen. Dette har offentlige myndigheter i en rekke land i stadig stigende grad blitt oppmerksomme på. Det er i dag et organisert sjakktilbud i skolen i over 30 land, inkludert USA, England og Russland.De vitenskapelige undersøkelser viser at barn som får sjakkinstruksjon oppnår statistisk
signifikante prestasjonsforbedringer i skolen (Christian 1976, Christian & Verhofstadt- Deneve 1981, Gonzalez 1989), særlig innen

  1. Matematikk (Frank 1978, Frank & D’Hondt 1979, Scholz et al. 2008))
  2. Problemløsning, både innen kreativitet og originalitet (Ferguson 1986, Gaudreau 1992,Rifner 1992, Noir 2002, Eberhard 2003)
  3. Språkutvikling (Frank 1978, Frank & D’Hondt 1979, Marguiles 1996)

I tillegg har sjakktrening også vist seg å ha positive effekter i forhold til disiplin og sosialt miljø på skolene (Forrest et al. 2005). Prestasjonsforbedringene gjelder alle grupper, også elever med lærevansker og /eller vanskelige sosiale kår (Eberhard 2001, Scholz et al. 2008). Forskningen viser dessuten at det ikke er tilstrekkelig å spille sjakk – sjakkinstruksjon er nødvendig for å oppnå de positive effektene.

Polgar var sjølvsagt meir enn samd i desse utsegna. Ho var og opptatt av å starte tidleg. I alderen frå fem til åtte år. Eg har enno ikkje fått tid til å gå inn og sjekke referansane, men kanskje er sjakk verd eit forsøk?

Kva for ein kommune i Troms blir den første til å prøve sjakk i skolen/SFO. Blir det OL-søkjarbyen Tromsø, eller kjem andre til først. Utfordringa er gjeven. Eg er spent på å sjå eventuelle resultat. Vi er klare til å følgje opp i vidaregåande om det skulle bli aktuelt.

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter denne veka

Powered by Twitter Tools.