Dei raud-grønne vinn skolevala i Troms

Hovudtrenden frå skolevala i år er små endringar. Dei fleste som har greie på dette seier at dersom det er tydelege trendar i skolevala gjev dette ein peikepinn på retninga ved det ordentlege valet. Det betyr at vi ikkje får noko særleg hjelp til å spå valet denne gongen. Dei nasjonale tala er:

2009

2007

2005

Parti

Stemmer

%

Endring

Mandat

%

%


A

29391 23.8 +2.6 42 21.2 21.7

SV

12823 10.4 -0.4 19 10.8 16.6

Rødt

5926 4.8 9 * *

SP

7017 5.7 -1.5 10 7.2 7.2

KrF

4575 3.7 -0.1 3 3.8 3.7

V

7388 6.0 +1.0 11 5.0 3.1

H

20063 16.3 -1.2 30 17.5 11.6

FrP

29193 23.7 +2.6 45 21.1 25.2

NKP

367 0.3 0.0 0 0.3 0.5

MDG

1527 1.2 -0.1 0 1.3 1.0

Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/landsoversikt

I Troms er trendane tydelegare. Alle dei tre raud-grønne partia har tydeleg framgang. Sp går mest fram, men SV er hakk i hæl. Ap har og ein tydeleg framgang. Det einaste borgarlege partiet med framgang er Venstre. Vi kan kanskje driste oss til å seie at ungdom i Troms trendar i retning av eit miljøval?

Tala i Troms er:

2009

2007

2005

Parti

Stemmer

%

Endring

Mandat

%

%

A

1228 30.2 +3.2 2 27.0 20.8

SV

531 13.1 +4.7 1 8.4 21.5

Rødt

212 5.2 0 8.2 *

SP

476 11.7 +5.0 1 6.7 6.3

KrF

49 1.2 -0.2 0 1.4 1.9

V

199 4.9 +2.2 0 2.7 2.9

H

347 8.5 -3.4 1 11.9 5.6

FrP

809 19.9 -6.4 2 26.3 28.8

NKP

21 0.5 -0.2 0 0.7 1.0

MDG

23 0.6 -0.7 0 1.3 0.7

KP

154 3.8 -1.5 0 5.3 5.8

KS

7 0.2 0 * 0.2

D

10 0.2 0.0 0 0.2 0.1

Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/fylke/19

Det er interessante tal frå Troms. Det er verd å merke seg Frp sin kraftige tilbakegang i tillegg til den raud-grønne framgangen. Eg skal ikkje spå om valresultatet ut frå desse tala, men kanskje verd å håpe på at dei raud-grønne plukkar opp eit mandat i Troms?

2 Replies to “Dei raud-grønne vinn skolevala i Troms”

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.