Categories
Feature SV Val

Kva no – vesle parti?

Foto: Harry Wad
Kristin Halvorsen kan gjere ein fantastisk jobb som kunnskapsminister, noko ho brenn for. Foto: Harry Wad

Valet er over, og veljarane har talt. Det var godt at det framleis blir raud-grønt fleirtal i landet, men resultatet til SV plagar meg. Eg synst det er trist at ikkje miljø vart ei viktigare sak i valkampen. Eg trur likevel vi skal innrømme at vi og kunne gjort ting annleis. Kanskje ikkje i valkampen. Eg synst heile partiet har gjort ein svært god valkamp. Derimot trur eg vi har gjort ein del strategiske feilval ikkje berre i denne stortingsperioden, men over lengre tid.

Det største feilen vi har gjort er at vi har blitt for snevre i satsingsområdane og prioriteringane. Eg er samd i at miljø og utdanning er dei to største oppgåvene og utfordringane partiet står overfor, men desse sakene er ikkje nok til å bli eit stort parti. Heller ikkje den viktige saka fattigdomsbekjemping er nok.

SV har vore svakt på to heilt sentrale politikkområde som vi må vere gode på for å kunne bli eit parti som varierer mellom 15 og 20 prosent heller enn eit parti som varierer mellom fem og ti prosent. Dei to tema som må bli eit satsingsområde framover er arbeidsplassar/næringsutvikling og helse/omsorg. Utan at partiet har stor truverd på desse områda kan SV aldri bli eit stort parti. Den nye stortingsgruppa har spennande kompetanse som kan komme godt med. Alf Holmlid er ein spennande politikar som kan og har jobba mykje med næringsutvikling og miljø. Den kompetansen treng vi.

Derimot er det ingen som peikar seg ut på helse- og omsorgsområdet. Det må vi ta fatt i. Eg håper og trur at Aksel Hagen og Heikki Holmås kan bygge seg opp på desse felta. Korleis må dette spegle seg i korleis posisjonane skal fordelast i SV.

Valet viser og at SV slit i det som har vore den sterkaste landsdelen for SV. Vi kan ikkje leve godt med eit så dårleg resultat i Nord-Noreg. Vi må jobbe med dei viktige sakene i landsdelen, og bygge opp gode folk som kan bere partiet framover.

Eg trur og at det vil vere rett for SV å gje opp finansministerposten. Kristin Halvorsen har gjort ein fantastisk jobb, men det strategisk grunnlaget for å velge den ministerposten er borte. Det var viktig for SV å vise at vi kunne styre økonomien. Eg har aldri tvilt, men mange andre har. No er den tvilen borte, og vi bør prioritere viktige sektorområde.

Draumen min er desse fem ministerpostane til SV i prioritert rekkefølgje:

 1. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen
 2. Miljøminister Erik Solheim
 3. Fiskeri og kystminister Ellen Øseth
 4. Arbeidsminister Audun Lysbakken
 5. Likestillingsminister Gerd Bjørhovde/Kirsti Bergstø/Kjersti Markusson/Liv Hauknes

Bård Vegar Solhjell som parlamentarisk leiar og Heikki Holmås som leiar for helsekomiteen.

Dette kunne blitt eit svært spennande lag, med viktige og spennande politiske område.

Relevante nyheitsartiklar:

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter denne veka

 • @AmazonSecret Vi kan jo ikkje pålegge ein kommune å ilegge eigedomsskatt? Veljarane lokalt har jo valt det #valg09 in reply to AmazonSecret #
 • I dag kjem Kristin Halvorsen til Tromsø. Gler meg til mange spennande ting i dag #
 • RT @SVparti: skal stå på for lønnsløft! http://bit.ly/OZUJr #
 • Flyskolen er berga. Kristin kom med penga! http://bit.ly/WS9nx #
 • Solheim har rett, med frp som forlover blir det oljeboring, sjøl om #venstre er mot. #velg09 #
 • @jonaseilertsen der er vi usamde. Kanskje ikkje så rart? in reply to jonaseilertsen #
 • @NilsAJohnsen dessverre nytta det ikkje. Klarer vi ikkje å binde ap til masta, vil det vere oljeflertal med frp+ap. Berre sv kan hindre det in reply to NilsAJohnsen #
 • @Christoffer_J Fleirtal krevst for å få gjort noko. Betre med eit steg i rett retning enn å rope på sidelinja in reply to Christoffer_J #
 • @Venstre Fleirtal utan anten Frp eller AP er ikkje muleg på Stortinget. Berre SV kan binde AP til masta å skape fleirtal mot oljeboring. in reply to Venstre #
 • RT @tromssv: Regjeringen sitt første skritt mot likebehandling av nord-Troms kommunene http://bit.ly/uqkYG #
 • Dei raud-grønne vinn skolevala i Troms, kraftig tilbakegang for Frp. http://bit.ly/A7WOc #
 • @folkekrav men og stor tilbakegang i Troms, frå 8,2 til 5,2 in reply to folkekrav #
 • @bladetnordlys Frp er den suverent største taparen med ein tilbakegang på 6,4 in reply to bladetnordlys #
 • @frodehaugstvedt takk for stemmen in reply to frodehaugstvedt #
 • 1500 løpesedlar i 1500 postkassar. Mykje god trim i ein valkamp #
 • Høyrer Tora Aasland snakke om kunnskapsbyen tromsø. Bra! #
 • God debatt mellom Tora Aasland,sv og Ine Marie Eriksen,H om forsking og høgare utd. Tora er god, H vil ikkje snakke om innhold i forskinga. #
 • @Sujanrs Stem SV for miljø og rettferdigheit in reply to Sujanrs #
 • Har stemt #SV for å få verna den sårbare kysten mot olje og for en god skole til alle. Gjer det du og! #valg09 #
 • RT @Thor_Egil: hører Jørgen Randers på Her og nå anbefale SV pga styringsvilje på miljø #
 • Jens sitt "vente-og-se" kan umulig være noen vinner blant miljøvelgerne. Vi vet det vi trenger å vite. Krystallklar Kristin! #velg09 #valg0 #
 • RT @aasaelvik: det var appellen sin, det! LoVe, kunnskap og likelønn. Det er SV som avgjer fleirtalet. #
 • @Sujanrs gratis offentleg skole, eit land som tar klimaansvaret på alvor, gode rettar for arbeidsfolk in reply to Sujanrs #
 • God siste dag på stand, no gjeld det å bruke telefonen. http://bit.ly/wQtfT #
 • @audunlysbakken Stå på, dette skal gå bra! in reply to audunlysbakken #
 • Blåbæra er mosterstor i år. Og, då tenkjer eg ikkje politikk, men det er nok pga sv i regjering #
 • RT @bardvegar: Valservice: vurderer du å stemme SV? Send meg tweet el DM m spørsmål el be om argument. Svarer minst ca 14, 17 og etter 21 #
 • @Sujanrs ja, gratis skolebøker er vel vere ein stemme in reply to Sujanrs #
 • RT @SVKristin: Fullt hus og stormende jubel i Svolvær! 200 mobilisert søndag formiddag på 24 timer Kjempe stemning og stående applaus! #

Powered by Twitter Tools

Categories
Feature Politikk

Siste dag på stand – god måling i Troms

sjovegan
Magnar Åmo og Jarle Adolfsen bemanna standen på Sjøvegan i dag. Olje var det temaet flest ville diskutere. Foto: Pål Julius Skogholt

Så var denne valkampen nesten over. Det gjenstår enno å ta nokre telefonar, sende nokre SMSar, men i hovudsak er det no slutt. I dag var eg på stand på Sjøvegan. det var hyggeleg. Det vart nye medlemmar i partiet og god stemning. God stemning blir det og av gode målingar. I dagens meiningsmåling i Nordlys var SV inne i Troms med eit direktemandat. 10,7% for SV. Det gjev ein liten opptur på slutten. Vi kan likevel ikkje vere trygge, det er små marginar.

Eg vil oppfordre alle til å ta telefonen fatt i ettermiddag og kveld. Fem telefonar til vennar og kjente som kan tenke seg å stemme SV kan vere det som skal til for å trygge mandatet.

Her er tre god argument du kan bruke:

1. SV sikrar ein god offentleg skole. Høgresida vil opne for private skolar. 1200 elevplassar i vidaregåande skole i Troms ønskte dei å privatisere ved forrige val. Det fekk SV stoppa den gongen, det skal vi gjere igjen. Vi såg nettopp ein konkurs i Tromsø av ein privat skole. No står elevane utan vitnemål. SV er tryggheit, høgrsida er utryggheit.

2. Ein stemme til SV er den beste oljevernberedskapen vi har. SV vil kjempe beinhardt mot oljeboring utanfor den vêrharde kysten vår. Det er berre SV som kan hindre oljeboring. Ap og Frp vil ha fleirtal på tinget. Utan at SV klarere å binde AP til maste i ei regjeringserklæring blir det fleirtal for oljeboring utanfor Loftoen, Vesterålen og Senja uavhengig av kva Venstre og Krf gjer.

3. Ein stemme til SV er ein stemme for at Noreg skal ta eit ansvar internasjonalt gjennom bistand og gjennom aktivt arbeid for ein god klimaavtale.

Categories
Politikk

Dei raud-grønne vinn skolevala i Troms

Hovudtrenden frå skolevala i år er små endringar. Dei fleste som har greie på dette seier at dersom det er tydelege trendar i skolevala gjev dette ein peikepinn på retninga ved det ordentlege valet. Det betyr at vi ikkje får noko særleg hjelp til å spå valet denne gongen. Dei nasjonale tala er:

2009

2007

2005

Parti

Stemmer

%

Endring

Mandat

%

%


A

29391 23.8 +2.6 42 21.2 21.7

SV

12823 10.4 -0.4 19 10.8 16.6

Rødt

5926 4.8 9 * *

SP

7017 5.7 -1.5 10 7.2 7.2

KrF

4575 3.7 -0.1 3 3.8 3.7

V

7388 6.0 +1.0 11 5.0 3.1

H

20063 16.3 -1.2 30 17.5 11.6

FrP

29193 23.7 +2.6 45 21.1 25.2

NKP

367 0.3 0.0 0 0.3 0.5

MDG

1527 1.2 -0.1 0 1.3 1.0

Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/landsoversikt

I Troms er trendane tydelegare. Alle dei tre raud-grønne partia har tydeleg framgang. Sp går mest fram, men SV er hakk i hæl. Ap har og ein tydeleg framgang. Det einaste borgarlege partiet med framgang er Venstre. Vi kan kanskje driste oss til å seie at ungdom i Troms trendar i retning av eit miljøval?

Tala i Troms er:

2009

2007

2005

Parti

Stemmer

%

Endring

Mandat

%

%

A

1228 30.2 +3.2 2 27.0 20.8

SV

531 13.1 +4.7 1 8.4 21.5

Rødt

212 5.2 0 8.2 *

SP

476 11.7 +5.0 1 6.7 6.3

KrF

49 1.2 -0.2 0 1.4 1.9

V

199 4.9 +2.2 0 2.7 2.9

H

347 8.5 -3.4 1 11.9 5.6

FrP

809 19.9 -6.4 2 26.3 28.8

NKP

21 0.5 -0.2 0 0.7 1.0

MDG

23 0.6 -0.7 0 1.3 0.7

KP

154 3.8 -1.5 0 5.3 5.8

KS

7 0.2 0 * 0.2

D

10 0.2 0.0 0 0.2 0.1

Kjelde: http://www.samfunnsveven.no/skolevalg/resultat/fylke/19

Det er interessante tal frå Troms. Det er verd å merke seg Frp sin kraftige tilbakegang i tillegg til den raud-grønne framgangen. Eg skal ikkje spå om valresultatet ut frå desse tala, men kanskje verd å håpe på at dei raud-grønne plukkar opp eit mandat i Troms?

Categories
Twitter Uncategorized

Mine kvitter denne veka

Powered by Twitter Tools