Ei fortelling med smileys

Eg måtte berre dele denne, som eg fann hos IKT i læring. Ei helsing til alle som er redd for språkleg forfall.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.