Ei ny nordnorsk avis?

nordnytt
Felles TV-sendingar frå nord er det viktigaste vi kan gjere for å skape ei nordnorsk offentlegheit. Foto: Skjermdump frå NRK sine nettsider

Arne O. Holm i Arktisk tenketank og Landsdelsutvalet har lansert tanken om ei ny avis i Nord-Noreg. LU er tydeleg på nettsidene sine om at dei ikkje skal eige avisa, men at det er viktig å tenkje høgt om problemstillinga.  Er har valdsamt sansen for tanken om og behovet for ei felles nordnorsk offentlegheit, men tviler på at ei ny avis er vegen å gå.

Eg trur det er to vegar å gå for å skape denne offentlegheita. Det aller viktigaste er at vi på nytt kan få felles TV-sendingar for dei tre nordnorske fylka. Eg meiner det var ein katastrofe for Nord-Noreg at Nordland insisterte på eigne nyheitssendingar. For det første får vi ikkje den kunnskapen vi treng om andre delar av landsdelen, og for det andre synst eg sakene som kjem fram ofte er mindre interessante enn det vi kunne fått i ei felles sending.

Eg har og lenge vore forundra over at A-pressen med avisar i alle område av landsdelen ikkje har fått til større grad av samarbeid om nyheiter og analyser. Ei side i Avisa Nordland, Nordlys, Helgeland Arbeiderblad, Finnmar Dagblad osb om nordnorske nyheiter trur eg er det nærmaste vi kjem ei felles nordnorsk avis. Eit slikt samarbeid er det og godt grunnlag for i Polaris media. Harstad Tidende Gruppa har bevege seg litt i den retninga på nettsidene sine. Men det kan utviklast vidare. Eit nordnorsk telegrambyrå hadde kanskje vore vegen å gå.

Realiteten er at vi har hatt ei nordnorsk avis berre ein gong. Det var medan Lofotposten var på sitt største. Vi kjem nok ikkje dit igjen.

Dersom ein absolutt skal starte noko nytt trur eg det einaste som kan fungere er eit vekemagasin med fokus på analyse, kombinert med nyhende på nettet. Utfordringa er at gode analyser og folk med kunnskap til å skrive desse til ei betaling som eit slikt magasin hadde råd til ikkje veks på tre.

4 Replies to “Ei ny nordnorsk avis?”

  1. Lofotpostens mål nå er å være ei knakende god lokalavis for Lofoten, og storhetstida da LP var hele nord-norges avis fjern. Men vi har i løpet av det siste året knyttet sterke bånd med avisa som er landsdelens største, nemlig Nordlys. Gjennom en avtale om fri flyt av redaksjonelt stoff i A-presseavisene, utveksler vi saker. Ettersom LP konsentrerer seg om å være lokal, er det ikke så ofte vi trykker saker fra Nordlys, men Nordlys trykker med jevne mellomrom saker fra oss. Da er det spesielt saker om fiskeri, næring og andre tema som er viktige for vår region.
    Redaksjonene har daglig kontakt og av og til lager vi felles rigg om spesielle tema. Foreløpig har vi lekt oss med bensin- og ølbarometer, neppe det nordnorske fokus som Arne O. Holm eller du Pål Julius ønsker dere, men det er en start.
    Før stortingsvalget gikk de nord-norske a-presseavisene sammen om meningsmålinger som ble publisert samme dag i alle avisene, med både nord-norske og lokale kommentarer og reaksjoner. Nettverket er i ferd med å bli godt etablert og gir oss muligheter til å virkelig sette dagsorden i sakene som er viktige for oss i nord, og jeg har stor tro på at vi kan lykkes.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.