Skolestruktur i Troms

Under denne ganske kjedelege overskrifta skjuler det seg enormt med politikk. I Troms var utdanningssektoren underbudsjetter med 30 millionar kroner i 2009. Noko av dette har vi klart å dekke inn i løpet av året, og noko er tilført sektoren undervegs. Det er ingen tvil om dette ikkje kan halde fram. Vi kan ikkje bruke meir pengar enn det vi har. Til no har vi berga oss ved hjelp av eingongsmidlar, dvs seie ekstraordinære aksjeutbytte og liknande. Det kan vi ikkje basere oss på.

Då står vi tilbake med tre alternativ. Vi kan anten (a) overføre frå andre sektorar i fylket. Det vil i hovudsak seie veginvesteringar og kollektivtrafikk, (b) legge ned skolar og kutte i tilbodet eller (c) ein kombinasjon av dei to føregåande alternativa.

I dag la eg fram eit bakgrunnsdokument for diskusjon fram til fylkestinget i desember skal handsame budsjett og skolestruktur (Dokumentet finn du her). I dette dokumentet går vi gjennom trendane for folketalsutviklinga, og andre relevante faktorar for kostnader i vidaregåande opplæring i Troms. Troms har den nest dyraste vidaregåande opplæringa Noreg målt etter kostnad per elev. Det er bra, det som ikkje er like bra er at svært mykje av desse pengane er bunden opp i skolebygg og forvaltning. Innsatsen retta mot undervisning er vi ganske nøyaktig på landssnittet. Dersom vi skal kunne drive skolane i Troms på ein god måte med rom for utvikling av kvalitet og rom for å satse kraftfullt mot fråfallet må vi ha tilgang til ein god del meir pengar enn det vi no har. Vidaregåande skole i Troms har i ein periode med auke i elevtalet som burde medført ein kraftig auke i budsjetta reelt spart inn 20 millionar. Det går på kvaliteten laus og kan ikkje halde fram.

Alternativet til å gjere noko med skolestrukturen er å tilføre utdanningssektoren pengar frå andre sektorar. Det vil i hovudsak seie samferdsel. Utfordringa der er at og samferdsel har store utfordringar for 2010. Dersom samferdsel skal løyse både sine eigne utfordringar og frigje pengar til utdanning vil det bety rutekutt, mindre veginvesteringar og kraftig auke i billettprisen. Kutt i bussruter og auka billettpris er ikkje hyggeleg i tider då vi ønsker at fleire skal benytte kollektivtransport for å få gjort noko med klimagassutsleppa,

Dette er ikkje noko lett val, for å seie det forsiktig.

I bakgrunnsdokumentet om skolestruktur og tilbod. Viser vi fire konkrete måter vi kan spare pengar innafor utdanningssektoren i Troms.

 • Skolested Høgtun samlokaliseres med ”nye” Bardufoss.
 • Innsparing: 5 mill kroner per år
 • Skolested Skånland samlokaliseres med skolested Heggen
 • Innsparing: 6 mill kroner per år
 • Flytte en del av tilbudet fra Skjervøy til Nordreisa
 • Innsparing: 1-1,2 mill kroner per år
 • Legge ned restaurant- og matfag i Sørreisa.
 • Innsparing: 1,9 mill

Desse tiltaka gjer svært vondt. Eg har tidlegare kjempa med nebb og klør for å klare å halde oppe desse tilboda. Det forrige fylkesrådet fall på grunn av liknande forslag, og eg spelte ei viktig rolle i den diskusjonen. No ser eg at desse kutta kan bli vanskeleg å unngå. Vi jobbar framleis med andre og forhåpentlegvis mindre drastiske framlegg til innsparingar, men eg må innrømme at eg ikkje held pusten.

Det er likevel slik at debatten no må gå, både i SV og i dei andre partia om korleis vi kan løyse dei økonomiske utfordringane vi står framfor. I SV er nok grunnhaldninga at vi ønsker å tilføre skolesektoren meir pengar. Vi får sjå korleis den kampen går.

Eg tør ikkje forskottere kvar fylkestinget eller mitt eiga parti til slutt kjem til å ende opp. Men eg tør forskottere at det kjem til å gjere vondt uansett kva finger ein skjer i.

Eg vil gjerne høyre dine forslag til korleis vi bør gripe fatt i denne saka. Skriv i kommentarfeltet under.

Andre som bloggar om saka:

Leiaren i Troms SU – «Nedleggelse må være aller siste utvei»

9 Replies to “Skolestruktur i Troms”

 1. Nå kjønner jeg litt mer av problemet. Det jeg kan ikke fatte er korsan ble det til at Troms har alt for lite penger for veier og utdanning osv. Befolkningen her bor ikke i fanget på hver andre sånn som de gjør i storbyer for å si det sånn. Det er billiger å drive skole t eks i Oslo der det ikke er så nødvendig der "svært mykje av desse pengane <ikke> er bunden opp i skolebygg og forvaltning" -gjennomsnittlig per elev. Det tar mer penger da og gi en tilbud til utdanning i Troms -en tilbud som holder folk i området. Hvis vi ikke ønsker å drive elevene våres enten til å slutte på skolen eller til å flytte til stor byer (endringer som vil føre til et endret samfunn) må vi kunne finne på en bedre løsning. Jeg er ganske ny til norsk politikk -men lurer på om regjeringen skulle kanskje dele landets penger litt annerledes?

  1. Der trur eg du har eit godt poeng Anne. Sjølv om det alltid vil vere gode argument for den fordelinga som er i dag. Det er klart byane har og utfordringar knytt til integrering og klasseskilnader etc.

 2. Jeg personlig synes det er helt IDIOTISK at vi her oppe i nord må slite så mye!
  Regjeringa gir Den Norske Operaen 61 millioner så de i det hele tatt kan drive den. Hva er vitsen?
  Vi ligger under med 30 millioner, Stangnes har mye større underskudd enn Elvemo og en av grunnene er den store kantinen deres som viss nok er norges beste.
  PLUSS at hvis dere legger ned Elvemo så sparer dere 5 mill. der og da, men etter en stund tjener dere ikke noe. Hva skal dere bruke det tomme lokalet til? Elvemo er bygget til å være en skole så når den er lagt ned så står dere igjen med et tomt bygg. Og dere kan ikke bare la det stå der heller. Dere må ansette personer som holder ordene i lokalene her selv om det ikke er noe her lenger. Bestemmer dere at dere skal bruke lokalene til noe annet må dere lange ut med millioner igjen for å fjerne ALT av utstyr og bygge om.
  Så hva er vitsen med å fjerne en så høyt elsket skole når dere over lang tid ikke tjener noe på det?

  Jeg bor i Skånland kommune, på grensen til Fjelldal. Tror du jeg vil pendle til Harstad hver dag?
  Du gjør livet mitt og mange andre elever sine drømmer til et helvete! Beklager språket, men det er et faktum.
  Vi har et fantastisk miljø, fantastiske lærere og vi elsker å gå her. Hvorfor ta det i fra oss?
  Hvorfor tvangsflytte oss til Heggen som har sagt at de ikke har plass til oss?
  Jeg vil ikke tilbringe hele andreåret mitt på en venteliste til en skole jeg egentlig ikke har lyst å gå på. Og jeg er for ung til å flytte til Tromsø.
  Tenk på oss, Pål Julius.. Du knuser drømmene våre og tvinger oss til å oppløse ETS og Skånland blir bare mer øde. Vil du at Skånland Kommune skal ende opp som Torsken Kommune på Senja?

  1. Nei, eg vil ikkje legge ned skolen i Skånland. Eg vil ikkje flytte ungdom til Harstad. Eg vil ikkje at folk skal flytte frå ETS. Det er ingen ting av dette eg vil. Men vi kan ikkje bruke meir pengar enn det vi har. Og vi leitar etter andre innsparingar for å unngå å legge ned i Skånland, i Sørreisa og på Skjervøy. Og finn vi andre måtar å løyse dette på så skal vi gjere det. Faktum er likevel at anten må vi få meir pengar, eller så må vi gjere noko med drifta.

 3. Skaff mere penger da! spørr noen som har, vet ikke jeg men det sies og være noen som sitter på en pengesekk i dette landet. på tide og løffte rumpa fra sekken og rive ut noen 10-talls milioner (som egentlig er bare småpenger i denne sammenhengen)

  ffs riv ut en milliard, ingen som merker det heller…

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version