Kameraovervaking i Tromsø

Her er alle overvakingskamera som Datatilsynet har registrert i Tromsø

Debatten om datalagringsdirektivet har ført til at mange er blitt meir opptatt av privatlivet sitt, og tatt til å tenkje på kor viktig informasjon er for fridom. Då tenkjer eg på at ikkje alle veit alt om deg.  Kampen mot datalagringsdirektivet er kanskje den viktigaste fridomskampen i Noreg akkkurat no, men ikkje den einaste. I heile Noreg blir dte stadig fleire overvakingskamera. Tromsø er nok enno ikkje den verst ramma byen, men også her blir du filma titt og ofte. Dessverre veit vi lite om korleis data frå desse kamera blir nytta. Det kan derfor vere greitt å vite kor du finne desse kamera.

På kartet nedanfor har eg merka av alle dei overvakingskamera i Tromsø som er meldt inn til Datatilsynet. Dette er sannsynlegvis «the good guys». Dei har gjort som dei skal, og sagt frå om at dei set opp kamera. Eg har ein mistanke om at det finst mange kamera som ikkje er meldt inn til datatilsynet. Det hadde vore artig å prøvd å leita dei fram. Derfor veit du om eit kamera som ikkje er på lista her? Send meg eit bilete av det tatt med mobilen din, så skal eg få det inn på kartet. Lat oss overvake overvakarane.

Det kan vere feil på dette kartet. Datatilsynet skriv i ein e-post til meg:

Vedlagt finn du oversikt over kameraovervaking som er meldt til oss, frå Tromsø. Kan også sende deg landsoversikta, dersom du er interessert i dette. Eventuelle meldingar som har kome inn sidan 1. november er ikkje med i denne oversikta.

Samstundes er det nokre moment ein må merke seg:

Melding er ikkje det same som løyve. Det at ein har meldt betyr berre at meldinga blir lagt inn i ein base hjå oss, ikkje at vi har gått gjennom den og godkjent den.

Det er mange som ikkje følgjer meldeplikta si, så dette er ikkje noko eksakt tal over kor mange som faktisk har sett opp kamera.

Når ein melder inn kameraovervaking til oss, er det ikkje noko plikt å opplys om KOR MANGE kamera som blir sett opp. Dette gjer at talet på reelle kamera som er sett opp er langt høgare enn talet på meldingar som vi mottek.

Ein må melde kameraovervaking på nytt etter tre år. Når det har gått tre år fell meldinga automatisk ut av vår base. Somme trur at sjølv om dei har meldt for mange år sidan er alt i orden, medan dei i røynda ikkje har følgt plikta si.

Det er den behandlingsansvarlege (ikkje verksemda) si fysiske adresse som skal meldast og dermed kan meldinga sjå ut som om at den gjeld for ein stad, medan overvakinga eigentleg føregår ein heilt annan stad. I somme verksemder blir det til dømes berre sendt inn ei melding for alle filialane i heile landet. Dersom ein søkjer på ein konkret geografisk stad i meldingane, vil ikkje dette kome opp dersom den behandlingsansvarlege held til ein annan stad. Eller i tilfellet med skular kan skulande som blir overvaka «dekkast» over ved at det er kommunen som driv overvakinga.

For å komplisere det heile er det nokre få verksemder/kommunar som har personvernombod. Desse har fritak frå meldeplikta til oss. Ei oversikt over kven som har personvernombod finn du her: http://www.datatilsynet.no/templates/article____1796.aspx.

Så med alle atterhald, er overvakingskamerane i Tromsø kommune:


Vis Kameraovervaking i Tromsø i eit større kart

Eg skal ikkje ha sterke meiningar om kva kamera som er på sin plass og kva er for mange, men lurer på kva du meiner?

8 Replies to “Kameraovervaking i Tromsø”

 1. I et samfun som vårt der åpenhet og frihet er to av de største idealene, er dette et svært viktig innspill. Det er for lett å overvåke undr henvisning til preventive tiltak. Det finnes land der folk bor bak doble murer av redsel for dem på utsiden, mens de på utsiden er livredd dem på innsiden. Et slikt samfunn ønsker vi ikke.

  La dette bli en stor diskusjon, og finn ut hvem som egentlig følger med hva som kommer fram på monitorene, og hvilken bakgrunn har disse.

 2. Det verste er at dette ikke er alle! Jeg nekter å tro at det ikke er noen overvåkningskamera på flyplassen. Og jeg vet at Spar, Rema 1000 og Eide Handel, på Kvaløya, alle har overvåkningskamera.
  Var også en sak tilbake i endten Nordlys eller Bladet Tromsø om at de fleste kamerane på Nerstranda ikke var registrert hos Datatilsynet.

 3. Vet ikke om jeg synes selve overvåkingskameraene er de verste, selv om jeg synes det er for mange av dem.
  Men liker absolutt ikke den generelt økende trenden hvor privatlivene våre blir krenket.

 4. Mange av disse kameraene tar jo ikke opp noe som helst. Jeg hadde et kamera stående i Storgata for noen år siden utendørs for å ta opp dersom noen prøvde seg på inngangsdøra. Programvaren bak kamera reagerte på bevegelse og begynte å ta opp stort sett når det blåste snø eller løv inn foran døra. Med unntak av når det faktisk var et innbrudd da. Ettersom kameraet filmet på offentlig sted måtte dette omsøkes og godkjennes. Filmsnuttene mener jeg at jeg måtte slette etter 6 måneder eller noe slikt. Vil anta at det er mange kamera som har samme begrunnelse, funksjon og dermed grad av intervenering i "privatlivet".

  Problemstillingen med "det offentlige rom" har jo vært aktuelt i forbindelse med kjendisjournalistikk, og er relevant her også. Det er tillatt å ta bilder av alt i det offentlige rom, spørsmålet er hvordan brukes disse? På trykk i et blad, med ansiktsgjenkjenning, geodata, databaselagring, sporing av bevegelser på bakgrunn av disse opplyninger, kobling med andre registre (kredittkortbruk eks) osv. De kameraene og ditto bruk som tilsynelatende er "skummel" vil kanskje ikke figurere i datatilsynets oversikt. De som omhandler rikets sikkerhet. Og hvem skal avgjøre hva som er nødvendig å monitorere for å ivareta slikt. Erfaringene med stortingspolitikernes evne og livserfaring for (eksempelvis) å forstå spesialstyrkenes oppdrag og virkemåte på oppdrag for Nato og FN gjør meg nesten mer skeptisk til den politiske og demokratiske styring av denne type etterretning. Det er en type "sivilisert" naivitet som ligger til grunn når man mener disse tingene "bare" skal kunne foregå og at vi skal bare ta det som det kommer. Etterretning må foregå for å kunne vurdere risiko, planlegge fremtid, bli i bedre stand til å løse konflikter, vurdere trusler osv. Risikoen for at slike data/informasjon kommer ut av de riktige organer/databaser vil alltid være tilstede. Da gjelder det å ha på plass loggføringssystemer som avdekker slik kopiering/bruk av informasjon. Poenget er at en masse slik informasjon må kunne samles inn via for eksempel kamera for levende eller still-bilder. Og kanskje datatislynet burde sette krav til, og føre tilsyn (elektronisk) med hvordan disse dataene lagres og flyttes på. Dette er også veldig vanskelig. Maskiner stjeles, de krasjer og må reformatteres osv. Det er utallige smutthull og måter å unndra seg overvåking av overvåkingen.

  Når det gjelder private plasser, som for eksempel Nerstranda så er det bare å filme i vei. På privat grunn kan grunneier gjøre som hun/han vil. Det holder å skilte om at det er et kamera og melde ifra. Vi skal huske at de fleste kamera bare viderebringer et signal. Det er de færreste som tar opp. Det ville blitt usannsynlig mye data.

 5. Eg vil takke gode kommentarar. Iznogood (god teikneserie forresten) har gode innsikter. Det er kopling av ulike data som er skremmande. På sett å vis er google det skumlaste vi er utsett for for tida.

  Eg skal få oppdatert kartet med innspel på kamera.

  Forøvrig kan det vere spennande å lese boka "Veslebror ser deg" av Cory Doctorow om temaet her interesserer deg. Kjøp boka i bokhandelen, eller last ho ned gratis her: http://veslebrorserdeg.com/

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version