SV legg ikkje ned skolar

produksjonsvaken
Biletet viser logoen til produksjonsvaken på Høgtun. I løpet av dagene og natta 21.-22. oktober laga elevane mange ulike kunstverk for å sette fokus på framtida til skolen. Foto: Pål Julius Skogholt

I dag er det blitt brot i fylkesrådssamarbeidet i Troms mellom SV og Ap. Det var ikkje råd for oss å bli samde med AP om den framtidige skolestrukturen i Troms.

Derfor har eg i dag sendt dette brevet til fylkesrådsleiaren:

AVGANG SOM FYLKESRÅD

Med bakgrunn i at det ikkje har vore muleg å komme til semje mellom SV og AP om den framtidige skolestrukturen i Troms og gjennom det heller ikkje semje budsjettet ber eg om å få tre av som fylkesråd umiddelbart.

SV og eg kan ikkje stille oss bak det fleirtalet i fylkesrådet går inn for i desse sakene. For SV er det ikkje muleg å gå inn for ei nedlegging av Skjervøy og Skånland vidaregåande skolar. Det parlamentariske samarbeidet mellom SV og AP vil derfor opphøyre.

Eg er lei for denne utviklinga, og vil takke for eit godt samarbeid i dei tre åra vi har samarbeid i fylkesrådet. Eg håper vi og for framtida kan samarbeide i fylkestinget frå sak til sak. SV ser for seg ei rolle som konstruktiv og løysningsorientert opposisjon.

Med helsing

Pål Julius Skogholt

Denne hausten har ikkje vore den lettaste, verken for meg eller for mange tilsette og elevar i skolane i Troms. Vi har ein krevande økonomisk situasjon i fylkeskommunen. Utdanningssektoren har vore underfinansiert med 30 millionar kroner. Det betyr at vi sto overfor eit val. Anten måtte vi legge ned skolar, eller så måtte vi overføre pengar frå samferdsel til utdanning. Det er reelt sett den einaste måten å unngå store underskott for fylkeskommunen. I dette valet valde SV og Ap ulik retning. SV gjekk inn for å flytte pengar frå samferdsel til utdanning, medan AP meiner det var rett å ta større kutt på utdanning.

Dette er ikkje eit lett val for verken SV eller AP, og for eigen del må eg innrømme at eg har vore i sterk tvil inntil det siste. Det som avgjorde for meg var fleire ting. Men, viktig var den betydninga skolane har for lokalsamfunna sine. Skal fylket kunne vere ein aktør som er med på å utvikle heile fylket kan vi ikkje samstundes legge ned skolane i distrikta. På den andre sida er det ei kjempeutfordring at talet på 15-19 åringar går ned i nesten alle kommunane i fylket i åra fram mot 2030. På eit eller anna tidspunkt må vi anten finne nye løysningar for korleis vi kan drive undervisning i distrikta, eller så vil skolar måtte leggast ned. Det finst ei nedre grense for kor små skolane kan bli. Tida for nedlegging er likevel ikkje no.

skanland_folkemote
Panelet som framla saka for Skånland vgs på folkemøte den tredje november i år. Trine Nørstad er andre frå Høgre

I går (den tredje november) var eg på folkemøte i Skånland. Det gjer stort inntrykk å sjå korleis bygdefolket mobiliserer for skolen sin. Det sterkaste inntrykket gjorde likevel Trine Nørstad. Ho er ein tidlegare rusmisbrukar som har fått hjelp til å komme seg på rett kjøl av det spesielle tilbodet som er på Skånland (les meir hos Fremover). Skolen ligg vegg i vegg med rusklinikken og tilbyr undervisning for dei som er inne til behandling med ekstremt godt resultat.

Tilsvarande gjorde det stort inntrykk å vere på produksjonsvaken som elevane på Høgtun arrangerte i protest mot flytting av skolen sin. Kvar gong eg har vore ute å besøkt vidaregåande skolar i Troms er eg blitt imponert og stolt over å vere på same laget. Det blir gjort enormt mykje godt arbeid på skolane i Troms, og eg er trygg på at det vil halde fram – uansett. For eigen del er det sjølvsagt trist å ikkje lenger få vere ein del av dette laget. Det er likevel underordna.

Vi har hatt ein brei og grundig prosess i SV i denne saka, og fylkesstyret har vore svært tydeleg på kor grensa gjekk for SV. Vedtaka har vore samrøystes, og konsekvensen av desse er at fylkesrådssamarbeidet mellom SV og AP opphøyrer.

Så skal vi gjere det vi kan i dagene og vekene framover for at skolane ikkje skal bli lagt ned.

13 Replies to “SV legg ikkje ned skolar”

 1. Synes det med underfinansiering var litt underlig Skogholt, du har altså helt bevist selv vedtatt et budsjett for 2009 som du viste var underfinansiert?

  1. Og tusen takk til deg, Trine! Du var modig og tøff når du fortalte den sterke historien som jeg tror gjorde et sterkt inntrykk på alle.

   Pål Julius – det er flott og motiverende at hele SV endelig har fokus på verdivalget og tar et tydelig standpunkt.

  2. Tusen takk, Trine! Ufattelig tøft av deg å fortelle oss din sterke historie, og motet ditt inspirere!

   Synes det e bra at du, Pål Julius, og SV står frem og endelig sir NEI til nedleggelse. Bedre sent enn aldri !:)

 2. Bra! La de partiene som går inn for skolenedleggelsen ta ansvar for sitt syn, også i media! Det går ei grense for samarbeid, SV blir hengt ut i media, men at det er Arbeiderpartiet som presser sakene igjennom, nevnes knapt.

 3. Syns det er helt utrolig flott at du har hørt på det vi ville si i går. Tusen takk Pål Julius.

  Trine, det var så rørende å høre deg prate, om da du kom skeivt ut, men at du fikk hjelp av Kari og Tore, som var/er lærere på skolen nå.
  Vet at det er mange som har kommet seg videre i livet med hjelp av både Kari og Tore.

 4. Dette står det skikkelig respekt av! Ikke bare er det et enormt sterkt signal til Ap om hvor viktig disse skolene er, men det er også en tung, og ikke minst fremtidsrettet, avgjørelse av SV og deg å ta.

 5. Full støtte til deg og SV i denne saka. Eg blei ikkje overraska då eg høyrde at sv hadde trekt seg frå samarbeidet med AP. Dei vidaregåande skolane i distrikta betyr enormt mykje for elevane og lokalsamfunna.Det kan ikkje målast i pengar og antal elevar. Utan eit godt og variert tilbod i vidaregåande skole i heile Troms, vil det kunne føre til meir fråfall, avfolking og utarming av fagmiljø og høgare kompetanse i distriktstroms. Då hjelper det lite med gode vegar , spør du meg.

 6. Kjære Pål Julius, jeg vet at distriktskolene står ditt hjerte nært, og det var med overraskelse at jeg så at du var den som måtte fremme nedleggelsene offentlig. Derfor er det desto mer gledelig å se hvordan du takler saken. Vi sto på samme lag i 2003 og 2005, og jeg er glad for at du nå igjen er "fri" til å kjempe for det du faktisk står for. Velkommen tilbake på distriktslaget!

 7. Det står respekt av den avgjørelsen som du, Pål Julius, og SV har tatt i denne saka. Skånland vg er viktig for det samiske utdanningsløpet i Sør Troms / Nordre Nordland. Nå står det på Ap og Høyre om Skånland og Skjervøy vg skoler vil bestå. Distriksskolene er en særdeles viktig del som må være på plass for fortsatt god utvikling i distriktene.

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.