Iran – eit spørsmål om religion

Eit erobra politiskjold i Iran. Biletet er stole frå bloggen "Nakhana" http://nakhana.wordpress.com/2009/12/27/
Eit erobra politiskjold i Iran. Biletet er stole frå bloggen "Nakhana" http://nakhana.wordpress.com/2009/12/27/
Eit erobra politiskjold i Iran. Biletet er stole frå bloggen "Nakhana" http://nakhana.wordpress.com/2009/12/27/

Er alt det som skjer i eit muslimsk land eit spørsmål om religion? Spørsmålet tvinger seg fram etter at Dagsrevyen i går ba ein religionhistorikar om å kommentere det som skjer i Iran no om dagane. Korfor gjorde Dagsrevyen det? 

Iran er sjølvsagt eit teokrati – eit prestestyrt diktatur – men det som skjer der no, er så vidt eg kan klare å skjønne ikkje eit spørsmål om religion først og fremst. Dette handlar om noko heilt anna. Dette handlar om at folket er svært ungt. Dette handlar om at folk ikkje har arbeid. Dette handlar om at dei som har arbeid ikkje klarer å sjå noko utvikling og framtid. Dette handlar om basis og overbygning. 

Det regimet finst ikkje, og kanskje har det ikkje funnest  som over lang tid kan overleve ein situasjon slik UD beskriver på sine landsider for Iran

Arbeidsledigheten ligger i følge offisiell statistikk på om lag 11 %, men private økonomer og utenlandske observatører antyder at det nok dreier seg om 20 %. Hvert år kommer 800 000 unge og nyutdannede til i arbeidsmarkedet og i følge noen rapporter får bare halvparten av disse jobb. Ikke overraskende velger mange å forlate Iran, og det anslås at om lag 150 000 universitetsutdannede emigrerer fra Iran hvert år. 

I eit land som har store oljeinntekter er det ingen tvil om at dette ikkje kan vare. Folket har rett til å tru på arbeid og velferd, men blir nekta dette. Eit regime kan ikkje overleve med meir enn halvparten av ungdom og unge vaksne utanfor arbeidslivet. Dette skaper sinne som vil eksplodere om det ikkje lenger finst tru på at det blir ei positiv endring. Det er verd å merke seg at halvparten av folket i Iran er under 27 år (medianalderen i følgje CIA World factbook). Desse har aldri opplevd sjahen sitt styre eller revolusjonen i 1979. Når dei blir nekta innverknad gjennom røysteurna, vil dei få innverknad på anna vis. 

Eg trur regimet kjem til å falle og at det kjem til å skje før vi trur. Dersom regimet skal overleve må det sannsynlegvis bruke vald og undertrykking  som blir verre enn noko vi har sett til no. 

Så tilbake til der eg starta. Utan å seie noko stygt om Kari Vogt som svarte fornuftig og godt, så meiner eg Dagsrevyen burde hatt ein økonom eller statsviter i studio. Det ville dei hatt om dette gjaldt eit ikkje-islamsk land. 

Så vil eg sjølvsagt legge til at dette handlar om religion og kultur òg. Det handlar om ungdom som ikkje får uttrykt seg, ikkje får vere den dei vil vere og som manglar ei framtid. 

 • Dagbladet skriv om situasjonen her
 • og VG her

Ein video frå demonstrasjonane her:

Forbudt å bli gravid?

Ho bør ikkje bli gravid i framtida, då kan det vere kakebua neste. Foto: MATEUS_27:24&25 /Flickr.com

Av og til kjem ein over ei historie som er for god til å sjekkast grundig. Eg las ei av dei i «Frankfurter Algemeine» her om dagen. I følgje artikkelen vurderer ein av dei amerikanske komandantane i Afghanistan å forby kvinnelege soldatar å bli gravide.

Bakgrunnen er at han meiner at ein del kvinnelege soldatar bevist blir gravidse for å bli sendt heim frå Afghanistan. Dette fortel oss i alle fall to ting. Det eine er at generalmajor Anthony Cucolo er  bekymra for moralen til troppane sine, og det er jo interessant. Det andre dette fortel oss er at amerikanarane slit med å finne nok soldatar. Cucolo seier:

„Ich brauche jeden Soldaten, den ich habe“, teilte Cucolo, der 22.000 Mann im Nordirak befehligt, dem Sender mit. „Jeder, der den Kampf vor der erwarteten Stationierungsdauer von zwölf Monaten verlässt, belastet seine Kameraden.“

Eg trur kanskje kan det vere viktig å kjenne si begrensing når ein skal lage reglar. Å forby graviditet trur eg er utafor det som står i menneskeleg makt. Det tar seg heller ikkje godt ut å slenge gravide kvinner i kakebua.

Mine kvitter denne veka

 • På plass i københavn. Gler meg til å følge og kanskje bidra litt til forhandlingane #
 • @steinarjolsen Er ikkje torsken nesten borte fra oslofjorden? #
 • Har blogga nokre inntrykk frå København http://bit.ly/8FotGN #COP15 #
 • John Kerry lovar at det kjem til å bli vedtatt ein klimalov i USA til våren. "Det som skjer i København vil vere avgjerande for innhaldet" #
 • Klimatoppmøtet dansar ikkje, men kunne kanskje like gjerne gjort det. #
 • @magnusmaeland trur nok du må sette din lit til høgare makter enn meg! in reply to magnusmaeland #
 • Har vore ombord "Viking Lady" Verdas første skip med brenselceller som ein del av kraftverket ombord. Spennande teknologi for framtida #
 • Kjempeglad for at regjeringa gjer garanti til sjakk ol i tromsø i 2014. Då får vi berre håpe at vi får arr. #

Powered by Twitter Tools

Mine kvitter denne veka

 • På plass i københavn. Gler meg til å følge og kanskje bidra litt til forhandlingane #
 • @steinarjolsen Er ikkje torsken nesten borte fra oslofjorden? #
 • Har blogga nokre inntrykk frå København http://bit.ly/8FotGN #COP15 #
 • John Kerry lovar at det kjem til å bli vedtatt ein klimalov i USA til våren. "Det som skjer i København vil vere avgjerande for innhaldet" #
 • Klimatoppmøtet dansar ikkje, men kunne kanskje like gjerne gjort det. #
 • @magnusmaeland trur nok du må sette din lit til høgare makter enn meg! in reply to magnusmaeland #
 • Har vore ombord "Viking Lady" Verdas første skip med brenselceller som ein del av kraftverket ombord. Spennande teknologi for framtida #
 • Kjempeglad for at regjeringa gjer garanti til sjakk ol i tromsø i 2014. Då får vi berre håpe at vi får arr. #

Powered by Twitter Tools