Tankar om “Hayek vs. Keynes

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.