One Reply to “Alternativ til fly”

Eg vil gjerne høyre kva du tenkjer.