Ei novelle – 12,- kroner, takk

Kortare verk kan bli spennande lesing på lesebrett, som her Kindle, på telefonen eller datamaskinen din.

I dag kom det spennande nyhende frå Amazon. Dei startar noko som dei kalla Kindle Singles. Dei inviterer folk til å skrive gode verk på mellom 30 og 90 sider som skal seljast elektronisk til Kindle. Dette er ei verklengde som er for lange til å vere artiklar i eit magasin, men for korte til å bli ei bok. I beste fall kan dei vel, i dag få, plass i ein antologi, som ofte ikkje blir så mykje lest. Dette er ein type innovasjon som elektronisk formidling opnar for. Det kan vere med på å gje rom for nye litterære, politiske og vitskaplege verk som elles ikkje hadde funne sin plass.

På nettsidene til Amazon skriv dei:

Less than 10,000 words or more than 50,000: that is the choice writers have generally faced for more than a century–works either had to be short enough for a magazine article or long enough to deliver the «heft» required for book marketing and distribution. But in many cases, 10,000 to 30,000 words (roughly 30 to 90 pages) might be the perfect, natural length to lay out a single killer idea, well researched, well argued and well illustrated–whether it’s a business lesson, a political point of view, a scientific argument, or a beautifully crafted essay on a current event.

Eg har sans for dette – og trur dette kan vere byrjinga på mange nyskapningar i korleis vi tnekjer på kva og korleis det skrivne ord skal vere. Amazon legg her vekt på saksprosa, men eg har og tru på at noveller eller kortromanar kan bli viktig. Eg les i alle fall ikkje så sjeldan bøker som godt kunne vore kortare, men som då kanskje ville blitt for korte til å selje. Kanskje kan også litterære verk få den lengda som ideen og bodskapen treng, og ikkje den lengda som formatet krev.

Kroner 12,5 for ei novelle? 20,- kroner for ein politisk pamflett, eller 50,- kroner for ein kortroman. Det er lov å drøyme.

2 Replies to “Ei novelle – 12,- kroner, takk”

  1. Og forfatterne som vanligvis får betalt kanskje tre til fire tusen for ei novelle, hva skal de gjøre? Hvem kvalitetskontrollerer de innsendte verkene på 30-90 sider? Hvor mye tjener de på det i forhold til arbeidet teksten krever? Det første som slår meg er at ei slik ordning vil kunne føre til et fall i kvaliteta på den tilgjengelige litteraturen, selv om jeg kan forstå både at det appellerer til forbrukeren/leseren og at det selvsagt kan åpne for nye stemmer. Likevel kan det bli vanskelig å være forfatter med disse ordningene der alt skal være billig og lett tilgjengelig. Det krever arbeid å produsere god litteratur, og arbeidet skal også lønnes.

    1. Forfattarane skal sjølvsagt få betalt som før. Prisane her er berre eit eksempel. Men eit litew reknestykkje. Ei vanleg novellesamling sel kanskje 200 pluss innkjøpsordninga. Dersom du reknar på det blir ikkje prisen per eksemplar så veldig mykje høgare, men kanskje skal prisen vere 40 kroner for ei novelle. Det er vel ikkje ein ublu pris det heller.

      Om kvaliteten fell, det trur eg ikkje noko på. Du kan sjølvsagt selje novella di utan kvalitetssikring, men dei fleste vil vel gjere det gjennom eit forlag med den kvalitetsprosessen som ligg i det som før.

      Det er heller ikkje nokon grunn til at innkjøpsordninga skal kunne tilpassast elektronisk publisering omdet skulle vere ønskeleg.

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Exit mobile version